in

0.01 USD, 0.05 USD, 0.1 USD, 0.2 USD = VND?

Theo tỷ giá USD/VND của ngân hàng Vietcombank ngày 14/3/2019 thì:

USD/VND = 23,150 VND (Mua tiền mặt)

Vậy

0.01 USD = 231.5 VND

0.05 USD = 1157.5 VND

0.1 USD = 2315 VND

0.2 USD = 4630 VND

0.3 USD = 6945 VND

0.4 USD = 9260 VND

0.5 USD = 11575 VND

0.6 USD = 13890 VND

0.7 USD = 16205 VND

0.8 USD = 18520 VND

0.9 USD = 20835 VND

0.01 USD, 0.05 USD, 0.1 USD, 0.2 USD = VND?
3.4 (7) votes

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading…

0

Comments

0 comments

9.99, 14.99, 19.99, 29.99, 39.99, 49.99, 59.99 USD = VND?

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 USD = VND?