in

0.01 USD, 0.05 USD, 0.1 USD, 0.2 USD = VND?

Theo tỷ giá USD/VND của ngân hàng Vietcombank ngày 14/3/2019 thì:

USD/VND = 23,150 VND (Mua tiền mặt)

Vậy

0.01 USD = 231.5 VND

0.05 USD = 1157.5 VND

0.1 USD = 2315 VND

0.2 USD = 4630 VND

0.3 USD = 6945 VND

0.4 USD = 9260 VND

0.5 USD = 11575 VND

0.6 USD = 13890 VND

0.7 USD = 16205 VND

0.8 USD = 18520 VND

0.9 USD = 20835 VND

0.01 USD, 0.05 USD, 0.1 USD, 0.2 USD = VND?
3.6 (5) votes

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang
Loading...

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading…

0

Comments

0 comments

9.99, 14.99, 19.99, 29.99, 39.99, 49.99, 59.99 USD = VND?

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 USD = VND?