in

1 kW bằng bao nhiêu W, Hp, số điện, Ampe, kA – Chuyển đổi đơn vị kW

Trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, chúng ta thường xuyên bắt gặp các đơn vị như W, kW, HP, số điện, Ampe, kA. Vậy định nghĩa các đơn vị này thế nào?  1 kW bằng bao nhiêu W, HP, số điện, Ampe, kA? Trong bài viết này … sẽ giúp bạn giải đáp tất cá các thắc mắc trên.

Chuyển đổi đơn vị Kilowatt – kW

1. 1 kW bằng bao nhiêu W, mW, MW, GW

Kilowatt (kW) là đơn vị đo công suất trong Hệ đo lường quốc tế

Các chuyển đổi giữa kW (kilowatt), W (watt), mW (miliwatt), MW (megawatt) và GW (gigawatt) như sau:

1 kW = 1000 W

1 kW = 1 000 000 mW

1 kW = 0.001 MW

1 kW = 0.000001 GW

1 MW (megawatt) = 1000 kW = 1 000 000 W

1 GW (gigawatt) = 1000 MW = 1 000 000 kW = 1 000 000 000 W

2. 1 kW bằng bao nhiêu HP (sức ngựa, mã lực)

HP ( viết tắt của horse power) còn được biết tới với tên gọi sức ngựa, mã lực

Vì: 1 HP = 0.745699872 kW (kilô watt)

Nên:

1 kW = 1.34102209 HP

1 W = 0.00134102209 HP

 (Tìm hiểu về 1 HP, 1 sức ngựa bằng bao nhiêu kW, W, BTU, Ampe)

3. 1 kW, 1W bằng bao nhiêu ampe (A), kilo ampe (kA)

Watt (W) và kilowatt (kW) là đơn vị đo công suất

Ampe (ký hiệu A) là đơnv vị đo cường độ dòng điện trong Hệ đo lường quốc tế SI

Công thức tính công suất: P (công suất) = I (cường độ dòng điện) x U (hiệu điện thế)

Suy ra: I = P/U

Ví dụ cụ thể: 1 máy công suất 2200W có hiệu điện thể U = 220V thì cường độ dòng điện sẽ tính như sau:

I = P/U = 2200/220 = 10 ampe (hay 10 A)

Vậy trong trường hợp cụ thể này:

2200 W tương đương với 2.2 kW tương đương với10 Ampe

Qua ví dụ cụ thể vừa rồi hi vọng các bạn đã biết cách quy đổi đơn vị từ W, kW ra A và kA

4. 1W, 1kW bằng bao nhiêu số điện

Số điện là thuật ngữ quen thuộc trong sử dụng điện hàng ngày, vậy 1 số điện bằng bao nhiêu W, kW hay 1 kW, 1W bằng bao nhiêu số điện?

1kW = 1 số điện = 1000 W

Rate this post

1 số điện bằng bao nhiêu kWh, Wh, W – Chuyển đổi đơn vị số điện

Nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang? Danh sách các tiểu bang Hoa Kỳ