in

1 Vạn bằng bao nhiêu nghìn? 1 vạn bằng 100 hay 1 triệu

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường quen thuộc với các đơn vụ chục, trăm, ngàn, triệu, tỷ chứ ít khi dùng tới vạn. Vậy 1 vạn bằng bao nhiêu? 1 vạn bằng bao nhiêu nghìn? một vạn là 10 nghìn hay 100 nghìn hay 100 triệu?

1 Vạn bằng bao nhiêu?

Vạn là một đơn vị trong số đếm, tuy nhiên vạn không phải là đơn vị đếm tiêu chuẩn.

Các đơn vị đếm tiêu chuẩn như: Trăm, nghìn, triệu, tỷ

Các đơn vị đếm không phải tiêu chuẩn như: 1 chục, 1 tá, 1 vạn

Thực ra 1 vạn là tên gọi khác của 10 000 (mười nghìn) hay 1 vạn = 10 000

1 vạn = 10 000 (10 nghìn)

1 triệu = 1 000 000 (100 vạn)

1 tỷ = 1 000 000 000 (100 000 vạn)

Rate this post

[Share] 1ml = giọt? | 1 ml bằng bao nhiêu giọt?

Ampe và mili-Ampe. 1A bằng bao nhiêu mA, 1 mA bằng bao nhiêu A