in

1 Vạn bằng bao nhiêu nghìn? 1 vạn bằng 100 hay 1 triệu

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường quen thuộc với các đơn vụ chục, trăm, ngàn, triệu, tỷ chứ ít khi dùng tới vạn. Vậy 1 vạn bằng bao nhiêu? 1 vạn bằng bao nhiêu nghìn? một vạn là 10 nghìn hay 100 nghìn hay 100 triệu?

1 Vạn bằng bao nhiêu?

Vạn là một đơn vị trong số đếm, tuy nhiên vạn không phải là đơn vị đếm tiêu chuẩn.

Các đơn vị đếm tiêu chuẩn như: Trăm, nghìn, triệu, tỷ

Các đơn vị đếm không phải tiêu chuẩn như: 1 chục, 1 tá, 1 vạn

Thực ra 1 vạn là tên gọi khác của 10 000 (mười nghìn) hay 1 vạn = 10 000

1 vạn = 10 000 (10 nghìn)

1 triệu = 1 000 000 (100 vạn)

1 tỷ = 1 000 000 000 (100 000 vạn)

Đánh giá bài viết

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang
Loading...

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading…

0

Comments

0 comments

1ml = giọt? | 1 ml bằng bao nhiêu giọt?

Ampe và mili-Ampe. 1A bằng bao nhiêu mA, 1 mA bằng bao nhiêu A