in

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 USD = VND?

Theo tỷ giá hối đoái của ngân hàng Vietcombank ngày 14/3/2019

USD/VND = 23,150 VND hay 1$ bằng 23,150 VND. Theo tỷ giá này ta có:

11 USD = 254,650 VND

12 USD = 277,800 VND

13 USD = 300,950 VND

14 USD = 324,100 VND

15 USD =347,250 VND

16 USD = 370,400 VND

17 USD = 393,550 VND

18 USD = 416,700 VND

19 USD = 439,850 VND

20 USD = 463,000 VND

Đánh giá bài viết
Loading...

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading…

0

Comments

0 comments

0.01 USD, 0.05 USD, 0.1 USD, 0.2 USD = VND?

2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 USD = VND?