in

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 USD = VND?

Theo tỷ giá hối đoái của ngân hàng Vietcombank ngày 14/3/2019

USD/VND = 23,150 VND hay 1$ bằng 23,150 VND. Theo tỷ giá này ta có:

11 USD = 254,650 VND

12 USD = 277,800 VND

13 USD = 300,950 VND

14 USD = 324,100 VND

15 USD =347,250 VND

16 USD = 370,400 VND

17 USD = 393,550 VND

18 USD = 416,700 VND

19 USD = 439,850 VND

20 USD = 463,000 VND

Đánh giá bài viết

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang
Loading...

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading…

0

Comments

0 comments

0.01 USD, 0.05 USD, 0.1 USD, 0.2 USD = VND?

2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 USD = VND?