in

192.168.1.100 – 192.168.l.l00 – 192.168.l.l00.8080 – Admin/Password mặc định

192.168.1.100 là một trong những Private IP phổ biến sử dụng trong bộ định tuyến (Router)

Hướng dẫn đăng nhập vào 192.168.1.100

Trên địa chỉ trình duyệt, gõ 192.168.1.100  và nhấn Enter hoặc click vào http://192.168.1.100/

Nếu 192.168.1.100 là Private IP chính xác của Router mà bạn đang sử dụng thì màn hình đăng nhập sẽ hiện ra, bạn cần phải đăng nhập vào mạng wifi hay LAN tại thời điểm muốn đăng nhập, các mạng di động 4G MobiFone, 4G Vina hay Viettel đều không đăng nhập được

Gõ User và Password để đăng nhập: Nếu bạn đã đổi User và Pass thì sử dụng User/Pass này, nếu bạn chưa đổi User/Pass bao giờ thì sử dụng mặc định của nhà sản xuất để đăng nhập.

Dưới đây là một vài User/pass mặc định của 192.168.1.100 bạn có thể thử: admin / admin hoặc User bỏ trống / Pass hiển thị hoặc User bỏ trống / 12345678

192.168.1.100 trên Bộ định tuyến Linksys

Nhiều bộ định tuyến Linksys đặt 192.168.1.1 làm địa chỉ cục bộ mặc định và sau đó xác định một loạt địa chỉ IP được cung cấp cho thiết bị khách thông qua DHCP (Giao thức cấu hình máy chủ động). Mặc dù 192.168.1.100 thường là mặc định cho cài đặt này, quản trị viên có thể tự do thay đổi nó thành một địa chỉ khác, chẳng hạn như 192.168.1.2 hoặc 192.168.1.101.

Một số bộ định tuyến Linksys hỗ trợ cài đặt cấu hình Địa chỉ IP Bắt đầu xác định địa chỉ IP nào là địa chỉ IP đầu tiên trong nhóm mà từ đó DHCP phân bổ địa chỉ. Máy tính, điện thoại hoặc thiết bị Wi-Fi đầu tiên được kết nối bằng bộ định tuyến thường được gán địa chỉ này.

Nếu 192.168.1.100 được chọn làm địa chỉ IP bắt đầu trong nhóm, các thiết bị mới được kết nối sẽ sử dụng một địa chỉ trong dải. Do đó, nếu 50 thiết bị được phân bổ, phạm vi từ 192.168.1.100 đến 192.168.1.149, trong trường hợp đó, các thiết bị sử dụng các địa chỉ như 192.168.1.101, 192.168.1.102, v.v.

Thay vì sử dụng 192.168.1.100 làm địa chỉ bắt đầu, địa chỉ đó có thể là địa chỉ IP được gán cho bộ định tuyến mà tất cả các thiết bị được kết nối sử dụng làm địa chỉ cổng mặc định của chúng. Nếu đúng như vậy và bạn cần thay đổi cài đặt bộ định tuyến, hãy đăng nhập bằng thông tin đăng nhập chính xác tại http://192.168.1.100 bằng mạng wifi chứ không đăng nhập bằng mạng 4G VinaPhone được nhé?

192.168.1.100 trên Mạng riêng

Bất kỳ mạng riêng tư nào, dù là mạng gia đình hay mạng doanh nghiệp, đều có thể sử dụng 192.168.1.100, bất kể loại bộ định tuyến nào có liên quan. Nó có thể là một phần của DHCP pool hoặc được đặt làm địa chỉ IP tĩnh. Thiết bị được gán cho 192.168.1.100 thay đổi khi mạng sử dụng DHCP nhưng không thay đổi khi bạn thiết lập mạng với địa chỉ tĩnh.

Chạy kiểm tra ping từ bất kỳ máy tính nào khác trên mạng để xác định xem 192.168.1.100 có được gán cho một trong các thiết bị được nối mạng hay không. Bảng điều khiển bộ định tuyến cũng hiển thị danh sách các địa chỉ DHCP mà nó đã gán (một số trong số đó có thể thuộc về các thiết bị hiện đang ngoại tuyến).

Vì 192.168.1.100 là một địa chỉ riêng tư nên các bài kiểm tra ping hoặc các nỗ lực kết nối trực tiếp khác từ internet hoặc các mạng bên ngoài khác sẽ không thành công.

Từ khóa:

192.168.l.l00

192.168.l.l00.8080

192.168.1.100:8080

192.168.1.100.8080

2.5/5 - (2 bình chọn)

192.168.2.1 – Admin/Password – Lỗi không đăng nhập được

192.168.100.1 – Admin/Password – Cách đăng nhập vào quản trị