in

192.168.1.100 – 192.168.l.l00 – 192.168.l.l00.8080 – Admin/Password mặc định

192.168.1.100 là một trong những Private IP phổ biến sử dụng trong bộ định tuyến (Router)

Hướng dẫn đăng nhập vào 192.168.1.100

Trên địa chỉ trình duyệt, gõ 192.168.1.100  và nhấn Enter hoặc click vào http://192.168.1.100/

Nếu 192.168.1.100 là Private IP chính xác của Router mà bạn đang sử dụng thì màn hình đăng nhập sẽ hiện ra

Gõ User và Password để đăng nhập: Nếu bạn đã đổi User và Pass thì sử dụng User/Pass này, nếu bạn chưa đổi User/Pass bao giờ thì sử dụng mặc định của nhà sản xuất để đăng nhập.

Dưới đây là một vài User/pass mặc định của 192.168.1.100 bạn có thể thử: admin / admin hoặc User bỏ trống / Pass hiển thị hoặc User bỏ trống / 12345678

Từ khóa:

192.168.l.l00

192.168.l.l00.8080

192.168.1.100:8080

192.168.1.100.8080

192.168.1.100 – 192.168.l.l00 – 192.168.l.l00.8080 – Admin/Password mặc định
1 (1) vote
Loading...

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading…

0

Comments

0 comments

192.168.2.1 – Admin/Password – Lỗi không đăng nhập được

192.168.100.1 – Admin/Password – Cách đăng nhập vào quản trị