in

192.168.2.1 – Admin/Password – Lỗi không đăng nhập được

192.168.2.1 là địa chỉ IP của nhiều bộ định tuyến băng thông (Router). Đây là điểm truy cập mặc định (default access point) được nhà sản xuất cài đặt nhưng nó có thể được thay đổi.

Cách đăng nhập 192.168.2.1

Mở trình duyệt của bạn và truy cập địa chỉ http://192.168.2.1/ hoặc gõ 192.168.2.1 rồi ấn Enter

Màn hình đăng nhập sẽ hiện ra, bạn điền đầy đủ User/Password để truy cập vào bảng điều khiển

Trong bảng điều khiển, bạn có thể thay đổi, thiết lập nhiều tùy chọn: Thay đổi IP, mật khẩu, bảo mật, ngắt kết nối mạng…

Vì 192.168.2.1 là một địa chỉ Private IP (IP riêng tư) nên không thể truy cập vào nó từ thiết bị bên ngoài Network.

Thay đổi IP 192.168.2.1

Bạn có thể sử dụng Admin Console (bảng điều khiển dành cho quản trị viên) để thay đổi cài đặt của bộ định tuyến bao gồm default local address (địa chỉ cục bộ mặc định)

Trong mục Network -> LAN bạn có thể thay đổi tùy chọn Private IP của mình thành các địa chỉ khác như 192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1

Từ khóa:

192.168.2.1

192.168.2.l

Rate this post

192.168.1.2 – 192.168.l.2 – Admin/Password – Lỗi không đăng nhập được

192.168.1.100 – 192.168.l.l00 – 192.168.l.l00.8080 – Admin/Password mặc định