in

2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 USD = VND?

Theo tỷ giá hối đoái cặp USD/VND của ngân hàng Vietcombank ngày 14/3/2019 thì

USD/VND = 23,150 hay 1$ = 23,150 VND (Tỷ giá mua chuyển khoản)

Căn cứ vào tỷ giá này, ta có:

2 USD = 46,300 VND

3 USD = 69,450 VND

4 USD = 92,600 VND

5 USD = 115,750 VND

6 USD = 138,900 VND

7 USD = 162,050 VND

8 USD = 185,200 VND

9 USD = 208,350 VND

10 USD = 231,500 VND

Rate this post

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 USD = VND?

1 JPY = VND? 1 Yên ¥ – 1 Man – 1 Sen Nhật bằng bao nhêu tiền Việt Nam?