in

2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 USD = VND?

Theo tỷ giá hối đoái cặp USD/VND của ngân hàng Vietcombank ngày 14/3/2019 thì

USD/VND = 23,150 hay 1$ = 23,150 VND (Tỷ giá mua chuyển khoản)

Căn cứ vào tỷ giá này, ta có:

2 USD = 46,300 VND

3 USD = 69,450 VND

4 USD = 92,600 VND

5 USD = 115,750 VND

6 USD = 138,900 VND

7 USD = 162,050 VND

8 USD = 185,200 VND

9 USD = 208,350 VND

10 USD = 231,500 VND

Đánh giá bài viết

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang
Loading...

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading…

0

Comments

0 comments

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 USD = VND?

1 JPY = VND? 1 Yên ¥ – 1 Man – 1 Sen Nhật bằng bao nhêu tiền Việt Nam?