in

9.99, 14.99, 19.99, 29.99, 39.99, 49.99, 59.99 USD = VND?

Theo tỷ giá hối đoái của ngân hàng Vietcombank ngày 14/3/2019

USD/VND = 23,150 VND hay 1$ bằng 23,150 VND. Căn cứ vào tỷ giá này ta có:

9.99 $ = 231,268.5 VND

14.99 $ = 347,018.5 VND

19.99 $ = 462,768.5 VND

29.99 $ = 694,268.5 VND

39.99 $ = 925,768.5 VND

49.99 $ = 1,157,268.5 VND

59.99 $ = 1,388,768.5 VND

69.99 $ = 1,620,268.5 VND

79.99 $ = 1,851,768.5 VND

89.99 $ = 2,083,268.5 VND

99.99 $ = 2,314,768.5 VND

Tỷ giá hối đoái hay tỷ giá trao đổi ngoại tệ giữa 2 đồng tiền mà tại đó đồng tiền này sẽ được trao đổi với đồng tiền kia. Nó cũng là giá cả đồng tiền của một quốc gia được biểu hiện bởi một tiền tệ khác. Tỷ giá hối đoái biến động liên tục theo thời gian

3/5 - (2 bình chọn)

1 Pound (Lbs) bằng bao nhiêu kg, gam | 1 Pound = kg?

0.01 USD, 0.05 USD, 0.1 USD, 0.2 USD = VND? Bằng bao nhiêu tiền Việt Nam??