in

Abuse là gì?

Khi đọc báo tiếng Anh hay làm bài tập tiếng Anh đôi khi ta bắt gặp từ abuse. Vậy abuse nghĩa là gì? Nghĩa của abuse trong từng lĩnh vực cụ thể khác nhau sẽ khác nhau như thế nào?

Trong bài viết này, WIkiaz.net sẽ giải đáp cho bạn nghĩa của từ abuse trong tất cả các lĩnh vực.*

Abuse là gì?

Abuse phiên âm là /ə´bju:z/, mang nghĩa là lạm dụng, sự lạm dụng

Danh từ Abuse

  • Nghĩa là sự lạm dụng. Ví dụ: abuse of power là sự lạm dụng quyền lực; abuse of trust là sự làm dụng lòng tin, sự bội tín, bội nghĩa; to remedy abuses sửa chữa tính lạm dụng
  • Nghĩa là hành động bất lương
  • Nghĩa là sự sỉ nhục, lăng mạ. Ví dụ: to hurl a stream of abuse at somebody là liên tục lăng mạ một ai đó
  • Nghĩa cổ là sự hành hạ, ngược đãi. Ví dụ: an abuse of animals là hành hạ động vật

Ngoại động từ Abuse

  • Nghĩa là lạm dụng. Ví dụ: to abuse one’s power là lạm dụng quyền hành của mình; to abuse somebody’s hospitality/confidence là lạm dụng lòng hiếu khách/lòng tin của ai đó
  • Nghĩa là sỉ vả, lăng mạ. Ví dụ: to abuse somebody behind his back là nói xấu sau lưng người khác

Nghĩa của từ Abuse trong từng chuyên ngành cụ thể

  • Trong ngành xây dựng: Abuse có nghĩa là sự sử dụng, lạm dụng quá mức động cơ, máy móc
  • Trong ngành kinh tế: Abuse có nghĩa là sự lạm dụng, ví dụ: abuse of dominant position là sự lạm dụng địa vị cao hơn; abuse of power là lạm dụng quyền lực; abuse of trust là lạm dụng lòng tin của người khác.
  • Trong ngành kỹ thuật chung: Abuse cũng có nghĩa là sự lạm dụng, ví dụ: drug abuse là lạm dụng thuốc; computer abuse là lạm dụng máy tính.

Tóm lại, Abuse trong bất kỳ lĩnh vực nào đều mang nghĩa là lạm dụng, sự lạm dụng. Hy vọng bài viết giúp các bạn hiểu rõ về nghĩa của từ Abuse này và sử dụng nó đúng cách.

Rate this post

Abstract là gì? Phân biệt Abstract và Introduction

Acc là gì? Nick là gì? Acc là viết tắt của từ gì trên Fb