in

Accent là gì?

Trong bài viết này,Wikiaz.net sẽ giải đáp cho bạn từ Accent là gì, nghĩa của từ Accent trong tất cả các lĩnh cực cụ thể.

Accent là gì?

Danh từ Accent

Khi là danh từ, Accent phiên âm là /’æksənt/

 • Nghĩa là Trọng âm
 • Nghĩa là dấu âm. Ví dụ: acute accent là dấu sắc; grave accent là dấu huyền; circumflex accent là dấu mũ
 • Nghĩa là giọng. Ví dụ: to speak English with a French accent là nói tiếng Anh với giọng Pháp; to speak in a plaintive accent là cách nói với giọng than vãn
 • Là danh từ số ít mang nghĩ lời nói, lời lẽ. Ví dụ: he found every moving accent to persuade his audience là anh ấy dùng những lời lẽ thật cảm động để thuyết phục thính giả
 • Nghĩa là dấu nhấn trong âm nhạc
 • Nghĩa bóng của từ Accent là sự phân biệt rõ rệt

Ngoại động từ Accent

 • Khi là ngoại động từ, Accent phiên âm là “k’sent, nghĩa là đọc/.nói nhấn mạnh, có trọng âm.
 • Nghĩa là đánh dấu trọng âm
 • Nghĩa là nhấn mạnh, làm nổi bật

Nghĩa của từ Accent trong các lĩnh vực

 • Trong lĩnh vực Toán tin: Accent nghĩa là dấu giọng
 • Trong lĩnh vực Kinh tế: Accent nghĩa là sự nhấn mạnh, phân biệt rõ rệt, làm nổi bật
 • Trong lĩnh vực Kỹ thuật chung: Accent nghĩa là dấu nhấn. Ví dụ: piece accent là dấu nhấn chi tiết

Vậy là bài viết vừa cùng các bạn tìm hiểu về nghĩa của từ Accent, hy vọng Wikiaz.net giúp bạn hiểu về nghĩa của từ này và nhiều kiến thức hữu ích.

3.2/5 - (6 bình chọn)

Acc là gì? Nick là gì? Acc là viết tắt của từ gì trên Fb

Accept là gì?