in

ARC là gì? ARC là viết tắt của từ gì?

ARC là một danh từ, động từ có nhiều nghĩa khác nhau trong các lĩnh vực. Đây cũng là cách viết tắt của vài cụm từ khác nhau. Vậy ARC nghĩa là gì? ARC là viết tắt của từ gì?

ARC là gì?

Theo từ điển Anh – Việt, ARC phiên âm /ɑrk/ có các nghĩa như sau:

Danh từ Arc:

  • Trong toán học nghĩa là: Hình cung, cung
  • Trong lĩnh vực điện học: Cung lửa, cung hồ quan
  • Cũng có nghĩa là: Cầu võng

Động từ Arc nghĩa là Tạo nên một cung lửa điện

Nghĩa của từ Arc trong các lĩnh vực khác nhau

  • Arc trong lĩnh vực Kỹ thuật chung là Hình cung, hồ quang, cung lửa, vòm, cuốn
  • Arc trong lĩnh vực Cơ – điện từ là Cung, hồ quang
  • Arc trong lĩnh vực Oto là Hồ điện quang
  • Arc trong lĩnh vực Xây dựng là Vòm quấn
  • Arc trong lĩnh vực Điện lạnh là Cung lửa hồ quang
  • Arc trong lĩnh vực Điện là Cung điện
  • Arc trong lĩnh vực Địa chất là Hình cung, hình lửa

ARC là viết tắt của từ gì?

Viết tắt của tính năng Audio Return Channel (ARC)

Đây là tính năng giúp loại bỏ việc cần phải sử dụng một cáp âm thanh composite bổ sung hoặc một cáp quang khi kết nối bộ thu Audio/Video (A/V) hoặc hệ thống âm thanh vòm với TV.

ARC là ký hiệu của HDMI trên tivi

Nếu Tivi có công HDMI có ký hiệu là ARC thì đây là cổng có khả năng nhận tín hiệu từ các thiết bị khác, đồng thời cũng có khả năng xuất ngược tín hiệu ra các thiết bị này. Nói cách khác, công HDMI có ký hiệu ARC là cổng có cả 2 chức năng IN và OUT.

ARC là cách viết tắt của Architecture trong lĩnh vực kiến trúc

Trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, ARC cũng là cách viết tắt của Architecture

5/5 - (2 bình chọn)

An Nhiên là gì? An Nhiên trong cuộc sống – Ý nghĩa cái tên An Nhiên

Alias – Aliases là gì? Hướng dẫn cách cấu hình Alias trên Hosting