in

As far as, as long as, as soon as, as well as, as much as, as if, as many as, as good as là gì

Có phải bạn thường xuyên bắt gặp các cụm từ sử dụng As? Bạn đang băn khoăn không biết có bao nhiêu cụm từ sử dụng với As và As far as, as long as, as soon as, as well as, as much as, as if, as many as, as good as là gì? Tất cả thông tin chi tiết kèm ví dụ minh họa sẽ có trong bài viết dưới đây.

1. As far as là gì?

As far as dịch ra theo từ điển Anh – Việt có nghĩa là “theo như

Bạn sử dụng cấu trúc này khi muốn giải thích với ai đó về một vấn đề nào đó

Ví dụ:

As far as I understand, we should not do that – Theo như tối hiểu thì chúng ta không nên làm vậy

As far as I know, he used this car – Theo như tôi biết, anh ta đã sử dụng chiếc xe này

2. As long as là gì?

As long as nghĩa là “miễn là” hoặc “chỉ cần

Ví dụ:

You can pass as long as you pay enough money – Bạn có thể qua, miễn là bạn trả đủ tiền

You can use my car as long as you drive carefully – Bạn có thể sử dụng xe của tôi, miễn là bạn lái cẩn thận

3. As soon as là gì?

As soon as có nghĩa là “ngay khi

Cấu trúc “as soon as” dùng để diễn tả một hành động mà đã được thực hiện ngay tức thì sau một hành động khác trong quá khứ.

Mệnh đề 1 (thì quá khứ đơn) + as soon as + Mệnh đề 2 (thì quá khứ đơn)

Ví dụ:

 • I called my mom as soon as I bought the dress – Tôi đã gọi cho mẹ tôi ngay khi tôi mua được chiếc váy
 • Minh ran away as soon as he received a call from his dad – Minh đã chạy đi ngay khi anh ấy nhận được cuộc gọi từ bố mình

Cấu trúc as soon as để diễn tả một hành động mà đã được thực hiện ngay tức thì sau một hành động khác trong tương lai.

Mệnh đề 1 (thì tương lai đơn) + as soon as + Mệnh đề 2 (thì hiện tại đơn)

Ví dụ:

 • I’ll call you as soon as I arrived Hanoi – Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi tới Hà Nội
 • She will get married as soon as she graduate – Cô ấy sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp

Cấu trúc As soon as possible tức là càng sớm càng tốt/ngay khi có thể

Ví dụ:

 • I will call you as soon as possible – Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi có thể
 • Please reply me as soon as possible – Hãy trả lời tôi càng sớm càng tốt

4. As well as là gì?

As well as nghĩa là như, cũng như, chẳng khác gì

As well as dùng khi người nào đó muốn một điều gì tương tự như điều trước mà không muốn lặp lại điều đó ở đằng sau hoặc có thể dùng với vai trò như từ And

Cách sử dụng As well as

As well as dùng để liệt kê: Với cách dùng này, As well as tương tự như Not only… but also (không những… mà còn)

 • Ví dụ: She is beautiful as well as clever – Cô ấy không những xinh đẹp mà còn tài giỏi nữa

As well as kết hợp với động từ V_ing

 • Ví dụ: Doing exercise is healthy as well as making you don’t feel tired – Tập thể dục tốt cho sức khỏe cũng như làm bạn không cảm thấy mệt mỏi

As well as kết hợp với động từ nguyên thể: Nếu có động từ trong mệnh đề chính ở dạng nguyên thể thì sau as well as ta có thể dùng động từ nguyên mẫu không “to”

 • Ví dụ: I have to do homework as well as clean the floors – Tôi phải làm bài tập và lau dọn nhà cửa nữa

As well as dùng để nối 2 chủ ngữ: Nếu chủ ngữ đầu tiên là số ít thì động từ theo sau nó cũng chia tương ứng với chủ ngữ số ít đó

 • Ví dụ: Minh, as well as Hoa, was delighted to hear the news – Minh, cũng như Hoa, đã rất vui mừng khi nghe tin này

5. As well là gì?

Nếu không để ý có thể nhiều bạn sẽ nhầm lẫn nhưng As well as và As well nghĩa khác nhau và cách sử dụng khác nhau

As well có nghĩa tương đồng với Also – nghĩa là “Cũng”.

Sự khác nhau giữa As well với Also là As well nằm ở cuối câu còn Also nằm trước động từ

Ví dụ: She loves chocolate as well – Cô ấy cũng thích socola

6. As much as là gì?

As much as nghĩa là gần như là, hầu như là, cũng chừng ấy

Ví dụ: He as much as admitted that it was his fault – Anh ta gần như thừa nhận rằng đó là lỗi của anh ta.

7. As if / As though là gì?

Cấu trúc As if / As though nghĩa là “như thể”… Có 3 dạng As if thường gặp như sau:

 • Cấu trúc As if/ as though diễn tả tình huống có thật
 • Cấu trúc As if/ as though diễn tả tình huống không có thật thời hiện tại
 • Cấu trúc As if/as though diễn tả tình huống không có thật thì quá khứ hoàn thành

Ví dụ: He acts as if / as though he knew the answers – Anh ta hành động như thể đã biết câu trả lời rồi vậy

8. As many as là gì?

As many as nghĩa là “Có tới”. Cấu trúc này dùng để diễn tả sự ngạc nhiên trước một số lượng lớn thứ gì đó

Ví dụ: There were as many as 50 flowers in vase – Có tới 50 bông hoa trong lọ

9. As good as là gì?

As good as nghĩa là: Coi như, gần như, hầu như, như là…

Ví dụ: The floors is as good as cleaned – Sàn nhà hầu như đã được lau sạch

10. As early as là gì?

As early as nghĩa là: Ngay từ

Ví dụ: As early as I met Hoa, I recognized that she is very clever – Ngay từ khi gặp Hoa, tôi đã nhận thấy cô ấy rất thông minh

Rate this post

Ad, Ap, Sp, Tank, Top, Mid, Bot, Jungle là gì trong Liên minh Huyền thoại

BFF là gì – Ký tự đặc biệt BFF trên Facebook