in

Bản hay Bảng? Bản tin hay bảng tin? Bản đề nghị hay bảng đề nghị?

Bảnbảng là 2 từ tương đối giống nhau về cách viết khiến nhiều người bị nhầm trong cách sử dụng. Bản tin hay bảng tin, bản đề nghị hay bảng đề nghị… Bài viết sau sẽ giúp bạn phân biệt bản với bảng để không còn nhầm lẫn nữa.

Bản hay Bảng

Bản hay bảng

Để sử dụng đúng từ bản bảng thì cần phải hiểu rõ ngữ nghĩa của 2 từ này

Bản là từ mang nghĩa:

  • Cái vốn có, sẵn có: Bản ngã, bản chất, bản thân, bản tính, bản sắc, bản lĩnh…
  • Chỉ sự vật có dạng tấm nhỏ, phiến mỏng, tờ giấy: Bản nhạc, bản vẽ, bản quyền, bàn đồ…
  • Chỉ tấm ván dài: Ghe tam bản

Bảng là từ mang nghĩa:

  • Sự vật được chia thành nhiều ô: Bảng biểu, bảng cửu chương, bảng giá, bảng tuần hoàn các nguyên tố…
  • Chỉ sự vật dạng tấm nhưng cứng chắc hơn: Bảng đen, tấm bảng…

Bản tin hay bảng tin, bản đề nghị hay bảng đề nghị

Bản tin là sản phẩm có tính chất báo chí nhằm phản ánh, truyền đạt về một sự kiện, tin tức

Bảng tin là tấm bảng có thể bằng gỗ hoặc kim loại, nhựa có mặt phẳng

Bản đề nghị mới là đúng chính tả chứ không phải bảng đề nghị nhé

1.4/5 - (77 bình chọn)

LMAO và ROFL là gì? Ý nghĩa thú vị của LMAO và ROFL

Bắt trước hay Bắt chước hay Bắt chiếc