in

Bổ Xung hay Bổ Sung

Ngữ pháp Việt Nam vô cùng đa dạng, những từ ngữ quen thuộc ta nói và viết hàng ngày đôi khi chính chúng ta cũng không sử dụng chính xác. Trong bài viết này chúng ta hãy cùng phân tích xem bổ sung hay bổ xung mới là đúng chính tả nhé.

Bổ sung hay Bổ xung

Đây là lỗi chính tả phổ biến không chỉ của các bạn học sinh mà ngay cả giáo viên hay người lón đôi khi cũng nhầm lẫn. Trước hết hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của 2 từ “sung” và “xung

Sung có nghĩa là “tập hợp vào”, “thêm vào”, “chụm vào”… để đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn.

Ví dụ: Báo cáo bổ sung, bổ sung ý kiến, sung công quỹ (nộp vào công quỹ), sung mãn (trạng thái đầy đủ nhất)

Xung có nghĩa là “lan tỏa ra”, “không hợp với nhau”. Nghĩa của từ xung có gì đó trái ngược lại so với sung

Ví dụ: Xung khắc, xung đột, xung phong (xuất quân, lao lên, lao ra)…

Kết luận: Bổ sung mới là đúng chính tả. Bổ sung là một động từ mang nghĩa làm cho sự việc, sự vật nào đó đầy đủ, hoàn thiện hơn. Các bạn hãy nhỡ kỹ để dùng cho đúng chính tả nhé.

5/5 - (2 bình chọn)

Bắt trước hay Bắt chước hay Bắt chiếc

Chặt chẽ là gì? Chặt chẽ hay Chặt chẻ