in

Tháng 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 trong tiếng Anh là gì? Các tháng trong tiếng Anh

Các tháng trong tiếng Anh tưởng như một kiến thức quen thuộc và rất hay gặp đôi khi lại gây khó khăn cho nhiều người. 1 năm có 12 tháng, vậy 12 tháng đó trong tiếng Anh là gì? Tháng 1 – tháng 2 – tháng 3 – tháng 4 – tháng 5 – tháng 6 – tháng 7 – tháng 8 – tháng 9 – tháng 10 – tháng 11 – tháng 12 trong tiếng Anh là gì? cách phát âm ra sao, làm thế nào để ghi nhớ thật dễ? Tất cả những điều đó sẽ có trong bài viết sau đây.

Các tháng trong tiếng Anh – Viết tắt và cách phát âm

Các tháng trong Tiếng Anh

Tháng 1 tiếng Anh là gì?

Tháng 1 tiếng Anh là January – viết tắt là Jan – phát âm từ January là [‘dʒænjʊərɪ]

Tháng 1 là tháng đầu xuân bắt đầu từ ngày 1/1 tới 31/3 thàng năm

Tháng 2 tiếng Anh là gì?

Tháng 2 tiếng Anh là February – viết tắt là Feb – phát âm từ February là [‘febrʊərɪ]

Tháng 2 là thường có 28 ngày từ ngày 1/2 tới 28/2. Nếu năm nhuận thì sẽ có thêm ngày 29/2

Tháng 3 tiếng Anh là gì?

Tháng 3 tiếng Anh là March – viết tắt là Mar – phát âm từ March là [mɑrtʃ]

Tháng 3 – tháng kết thúc mùa xuân có 31 ngày từ ngày 1/3 – 31/3 hàng năm

Tháng 4 tiếng Anh là gì?

Tháng 4 tiếng Anh là April – viết tắt là Apr – phát âm từ April là [‘eɪprəl]

Tháng 4 là tháng mở đầu mùa hè – có 30 ngày từ 1/4 tới 30/4 hàng năm

Tháng 5 tiếng Anh là gì?

Tháng 5 tiếng Anh là May – viết tắt là May – phát âm từ May là [meɪ]

Tháng 5 có 31 ngày từ 1/5 tới 31/5 hàng năm

Tháng 6 tiếng Anh là gì?

Tháng 6 tiếng Anh là June – viết tắt là Jun – phát âm từ June là [dʒuːn]

Tháng 6 có 30 ngày từ 1/6 tới 30/6

Tháng 7 tiếng Anh là gì?

Tháng 7 tiếng Anh là July – viết tắt là Jul – phát âm từ July

Tháng 7 có 31 ngày từ 1/7 tới 31/7

Tháng 8 tiếng Anh là gì?

Tháng 8 tiếng Anh là August – viết tắt là Aug – phát âm từ August là [ɔː’gʌst]

Tháng 8 có 31 ngày từ ngày 1/8 tới 31/8

Tháng 9 tiếng Anh là gì?

Tháng 9 tiếng Anh là September – viết tắt là Sep – phát âm từ September là  [ɔː’gʌst]

Tháng 9 có 30 ngày từ1/9 tới 30/9

Tháng 10 tiếng Anh là gì?

Tháng 10 tiếng Anh là October – viết tắt là Oct – phát âm từ October là [ɒk’təʊbə]

Tháng 10 có 31 ngày từ 1/10 tới 31/10

Tháng 11 tiếng Anh là gì?

Tháng 11 tiếng Anh là November – viết tắt là Nov – phát âm từ November là [nəʊ’vembə]

Tháng 11 có 30 ngày từ 1/11 tới 30/11

Tháng 12 tiếng Anh là gì?

Tháng 12 tiếng Anh là December – viết tắt là Dec – phát âm từ December là [dɪ’sembə]

Tháng 12 có 31 ngày từ 1/12 tới 31/12

Nhớ 12 tháng trong tiếng Anh

Bạn có thể học thuộc lòng để nhớ 12 tháng bằng tiếng Anh này hoặc thử học theo đoạn rút gọn sau: Jan 1 – Feb 2 – Mar 3 – Apr 4 – May 5 – Jun 6 – Jul 7 – Aug 8 – Sep 9 – Oct 10 – Nov 11 – Dec 12. Hy vọng nó giúp bạn dễ nhớ và dễ học hơn.

Trên đây là 12 tháng trong năm bằng tiếng Anh cùng cách đọc, cách phát âm chuẩn xác các từ tiếng Anh này. Hy vọng bài viết của Wikiaz.net đã giúp các bạn nhớ lại cách đọc các tháng bằng tiếng Anh, hãy ghi nhớ chúng để sử dụng khi cần thiết nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

1 mét khối (m3) bằng bao nhiêu kg?

1 USD = cent? | 1 USD bằng bao nhiêu cent? Chuyển đổi USD và cent