in

Chần chừ hay Trần trừ mới là đúng chính tả?

Chần chừ hay Trần trừ là đúng chính tả? Nếu đây là băn khoăn của bạn thì Wikiaz sẽ giải đáp cặn kẽ cho bạn ngay sau đây.

Chần chừ hay Trần trừ được sử dụng với nghĩa thể hiện sự đắn đo, do dự, chưa quyết định thực hiện một việc gì đó.

Từ đồng nghĩa: Chần chờ, lần khần, ngần ngừ

Chần chừ hay Trần chừ mới là đúng? Xin khẳng định CHẦN CHỪ mới là đúng chính tả nhé. Các bạn hãy chú ý để sử dụng đúng hàng ngày, đặc biệt là trong văn viết nhé.

3.1/5 - (7 bình chọn)

Châm chước là gì? – Châm chước hay Châm trước

Chân thành cảm ơn hay Trân thành cảm ơn mới đúng