in

Dấu và Giấu là gì? Che dấu hay Che giấu

Dấu là gì? Giấu là gì? Che dấu hay Che giấu? Cất dấu hay Cất giấu? Nếu bạn đang băn khoăn thì lời giải đáp có trong bài viêt dưới đây.

Dâu là gì – Giấu là gì?

Dấu

  • Danh từ: Con dấu, dấu ấn
  • Động từ: Đóng dấu, dấu cũng có nghĩa là yêu (dấu yêu…)

Giấu

  • Động từ: Thể hiện hành động giấu diếm, cất giấu

Che dấu hay Che giấu? Cất dấu hay Cất giấu là đúng chính tả?

CHE GIẤUCẤT GIẤU mới là đúng chính tả. Hai từ này đều mang nghĩa là giấu đi sự vật, sự việc nào đó

Che dấu và Cất dấu là SAI chính tả

3/5 - (1 bình chọn)

Dateline hay Deadline mới đúng chính tả

Dày vò hay Giày vò mới đúng chính tả