in

Chia sẻ hay Chia sẽ hay Chia xẻ – Từ nào đúng chính tả

Trên thế giới hiếm có ngôn ngữ nào lại nhiều thanh, nhiều tiếng như tiếng Việt. Sự phức tạp của nó làm cho ngay cả người Việt đôi khi cũng phải nhầm lẫn. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng phân tính 3 cụm từ: Chia sẽChia sẻChia sẻ xem đâu mới là cách viết đúng.

Chia sẽ hay Chia sẻ hay Chia xẻ mới là đúng

Chia sẻ

Nghĩa là chia ra, sẻ bớt ra từ một chỉnh thể. Chia sẻ là hành động tích cực gợi lên sự giúp đỡ gần gũi, rộng lượng, nhân đạo… Chia sẻ hướng tới sự đồng hành cùng hưởng cùng chịu.

Ví dụ: Chia sẻ niềm vui, sẽ chia nỗi buồn, chia sẻ khó khăn, chia sẻ kiến thức, chia ngọt sẻ bùi…

Chia xẻ

Mặc dù không được sử dụng nhiều như “Chia sẻ” nhưng “Chia xẻ” vẫn mang ý nghĩa nhất định. Từ “Xẻ” mang ý nghĩa xẻ ra, cắt rời ra. Từ “Chia xẻ” mang nghĩa chia ra thành nhiều phần.

Ví dụ: Chia xẻ lực lượng, chia xẻ đội quân….

Sự khác nhau cơ bản giữa Chia sẻ và Chia xẻ là

Chia sẻ: Sự sẻ chia hướng tới sự giúp đỡ, cùng đồng hành (giống như Share trong tiếng Anh)

Chia xẻ: Sự chia tách đơn thuần

Chia sẽ

Trong từ điển tiếng Việt không có từ Chia sẽ và bản thân từ này cũng không có nghĩa

Chia sẽ là cách nói khác của từ Chia sẻ tại các vùng miền khác nhau (điển hình là khu vực miền trung). Khi nói “Chia sẽ” người ta vẫn sẽ hiểu nó mang nghĩa giống như từ “Chia sẻ”. Tuy nhiên, trong văn viết thì từ “Chia sẽ” bị coi là không đúng chính tả và hoàn toàn không được chấp nhận.

Tóm lại

Chia sẻ và Chia xẻ là đúng chính tả. Chia sẽ là sai chính tả

Chia sẻ và chia xẻ mang nghĩa khác nhau:

  • Chia sẻ (share): Sẻ chia hướng tới sự đồng hành, giúp đỡ
  • Chia xẻ: Chỉ là sự chia tách một cách đơn thuần
Rate this post

Chật chội hay Trật trội mới đúng chính tả

Phân biệt Chiết xuất với Chiêt suất