in

Chú trọng hay Trú trọng mới đúng chính tả

Để diễn tả hành động “hết sức ặc biệt coi trọng” sự vật, sự việc gì đó có người dùng từ “Chú trọng”, người khác lại sử dụng “Trú trọng”. Vậy Chú trọng hay Trú trọng mới đúng chính tả? Câu trả lời ngay dưới đây.

Chú trọng hay Trú trọng mới là đúng?

Chú trong từ Chú ý, chú tâm

Trọng trong từ Quan trọng

Trú trọng từ Trú ngụ, cư trú

Khi ghép lại ta dễ dàng thấy rằng: Chú trọng là từ có nghĩa; Trú trọng là từ vô nghĩa

Thêm vào đó: Trong từ điển Tiếng Việt chỉ đề cập tới từ Chú trọng. Trong các văn bản mang tính chính thống luôn sử dụng từ Chú trọng

Kết luận: Chú trọng mới là đúng chính tả các bạn nhé. Chú trọng là động từ mang nghĩa Để ý coi trọng sự vật, sự việc gì đó.

Ví dụ: Đối tác rất chú trọng chất lượng sản phẩm; Cô ấy rất chú trọng nguyên tắc giao tiếp

3.7/5 - (6 bình chọn)

Chú thím hay Chú thiếm mới đúng chính tả

Cổ xúy hay Cổ súy mới đúng chính tả