in

1 dm3 bằng bao nhiêu lít, m3, ml?

1 dm3 bằng bao nhiêu lít, bằng bao nhiêu m3, ml là thắc mắc của một số bạn khi thực hiện quy đổi các đơn vị đo thể tích. Hãy cùng Wikiaz.net tìm hiểu về các đơn vị trên và cách quy đổi nhé!

Decimet khối (tiếng anh cubic decimetre) ký hiệu dm3 là đơn vị đo thể tích mở rộng từ đơn vị mét khối trong Hệ thống đơn vị quốc tế (SI). 1 dm3 được định nghĩa là thể tích một khối lập phương có kích thước các cạnh bằng 1 dm.

Đơn vị đo chiều dài và diện tích tương ứng là Decimet (dm) và Decimet vuông (dm2).

1 dm3 bằng bao nhiêu lít, bằng bao nhiêu m3, ml ?

Trong thực tế người ta ít sử dụng đơn vị decimet khối mà thay vào đó là đơn vị lít, tức là 1 dm3 tương đương 1 lít.

1 dm3 = 1 lít

1 dm3 = 0.001 m3

1 dm3 = 1000 ml (1 cm3 = 1 ml)

Bảng tra cứu chuyển đổi từ Dm3 sang Mililit và Mét khối

Dm3/Lít Ml Mét khối
1 dm3 = 1000 = 0.001
2 dm3 = 2000 = 0.002
3 dm3 = 3000 = 0.003
4 dm3 = 4000 = 0.004
5 dm3 = 5000 = 0.005
6 dm3 = 6000 = 0.006
7 dm3 = 7000 = 0.007
8 dm3 = 8000 = 0.008
9 dm3 = 9000 = 0.009
10 dm3 = 10000 = 0.01

Vậy là Wikiaz.net vừa cùng các bạn tìm hiểu về đơn vị dm3 và các quy đổi đơn vị này ra các đơn vị thể tích thông dùng khác.

4.9/5 - (397 bình chọn)

1 số điện bằng bao nhiêu kWh, Wh, W – Chuyển đổi đơn vị số điện

Nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang? Danh sách các tiểu bang Hoa Kỳ