in

Chuyển đổi độ F & độ C, 1 độ F bằng bao nhiêu độ C, 1 độ C bằng bao nhiêu độ F

Cách đổi độ F sang độ C, đổi độ C sang độ F. 1 độ F bằng bao nhiêu độ C?, 1 độ C bằng bao nhiêu độ F? bảng tra đội F theo độ C và độ C theo độ F. Tất cả những thắc mắc này sẽ được giải đáp trong bài viết sau đây.

Chuyển đổi giữa độ F và độ C như thế nào?

1. Độ F và độ C là gì?

Độ F (độ Fahrenheit)

Độ F hay độ Fahrenheit ký hiệu °F – Là một thang nhiệt độ được đặt theo tên của nhà vật lý người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736).

Fahrenheit đã phát triển thang nhiệt độ của mình trong một chuyến thăm nhà thiên văn học người Đan Mạch Ole Rømer. Ole Rømer chính là người đã tạo ra chiếc nhiệt kế đầu tiên mà trong thang nhiệt đó ông sử dụng 2 điểm chuẩn để phân định. Điểm đóng băng của nước là 7.5 độ, điểm sối là 60 độ và nhiệt độ trung bình của cơ thể người là 22,5 độ.

Để tạo ra một tháng nhiệt độ, Fahrenheit cần chọn ra 3 điểm chuẩn và ông đã làm như sau:

  • Ông lấy nhiệt độ thấp nhất của mùa đông khắc nghiệt 1708 – 1709 tại thành phố Gdansk (Danzig) quê hương ông là điểm số 0. Bằng hỗn hợp, nước đá, nước và Amoni clorid (NH4Cl), ông đã tái tạo lại điểm số 0 trên thang nhiệt của mình và lấy làm điểm chuẩn thứ nhất (theo thang độ C sau này thì đây là điểm 17.8 °C). Sở dĩ Fahrenheit chọn điểm số 0 ở nhiệt độ thấp bởi vì ông không muốn thang nhiệt của mình xuất hiện nhiệt độ âm như thang nhiệt độ Rømer-Skala.
  • Điểm chuẩn thứ 2 được Fahrenheit tìm ra vào năm 1714 khi ông xác định được nhiệt độ đóng băng của nước tinh khiết là 32 °F
  • Điểm chuẩn thứ 3 là thân nhiệt của người khỏe mạnh, bình thường là 96 °F

Với sự phát triển của khoa học, ngày nay người ta xác định chính xác nhiệt độ đóng băng của nước tinh khiết là 32 °F và thân nhiệt bình thường của cơ thể người là 98.6 °F (tức 37 °C) thay vì 96 °F (35.6 °C) ban đầu của  Fahrenheit

Thang nhiệt độ Fahrenheit được sử dụng rộng rãi tại Châu Âu trong thời gian dài trước khi thang nhiệt độ Celsius ra đời. Ngày nay mặt dù thang nhiệt Celsius được sử dụng rộng rãi nhưng thang nhiệt Fahrenheit vẫn phổ biến tại Hoa Kỳ và một số quốc gia nói tiếng Anh khác.

Độ C (độ Celsius)

Độ C hay độ Celsius ký hiệu là °C được đặt tên theo nhà Thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius (1701–1744).

Celsius là người đi tiên phong trong việc đề ra thang nhiệt độ dựa vào trạng thái của nước. Năm 1742, ông lấy 2 mốc chuẩn cho thang nhiệt của mình là: 100 °C (tức 212 °F) là nhiệt độ sôi của nước và 0 °C (tức °F) là nhiệt độ đóng băng của nước tại điều kiện áp suất khí tiêu chuẩn.

Thang nhiệt độ Celsius ngày nay đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới và được chấp nhận rộng rãi tại hầu hết các quốc gia. Tại những quốc gia mà thang nhiệt độ Fahrenheit vẫn được sử dụng thì thang nhiệt Celsius vẫn tồn tại song song.

2. Cách quy đổi độ F sang độ C và độ C sang độ F

Chuyển đổi từ độ F ra độ C và độ C ra độ F bằng công thức sau:

  • Độ F = 9/5 độ C + 32
  • Độ C = 5/9 (độ F = 32)

1 độ F bằng bao nhiêu độ C

Theo công thức chuyển đổi trên ta có,

°C = 5/9 (°F – 32) = 5/9 (1 – 32) = -17.222

Vậy 1 độ F bằng -17.222 độ C

1 độ C bằng bao nhiêu độ F

Áp dụng công thức chuyển đổi

°F = 9/5 x °C + 32 = 33.8

Vậy 1 độ C bằng 33.8 độ F

3. Tra cứu chuyển đổi độ F ra độ C

0 ℉ = -17.778 ℃

1 ℉ = -17.222 ℃

2 ℉ = -16.667 ℃

5 ℉ = -15 ℃

10 ℉ = -12.222 ℃

20 ℉ = -6.667 ℃

32 ℉ = 0 ℃

50 ℉ = 10 ℃

98.6 ℉ = 37 ℃

100 ℉ = 37.778 ℃

500 ℉ = 260 ℃

1000 ℉ = 537.778 ℃

4. Tra cứu chuyển đổi độ C ra độ F

0 ℃ = 32 ℉

1 ℃ = 33.8 ℉

2 ℃ = 35.6 ℉

5 ℃ = 41 ℉

10 ℃ = 50 ℉

20 ℃ = 68 ℉

37 ℃ = 98.6 ℉

50 ℃ = 122 ℉

100 ℃ = 212 ℉

500 ℃ = 932 ℉

1000 ℃ = 1832 ℉

5/5 - (1 bình chọn)

1 Cây vàng, 1 Lượng vàng, 1 Chỉ vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng, Kg, gam

[Share] Chuyển đổi 1 cân – 1 Cân bằng bao nhiêu kg, gam, lạng