in

1 m3 bằng bao nhiêu lít, ml, cm3 , m2?

1 m3 bằng bao nhiêu lít, bằng bao nhiêu ml, cm3 , m2 là thắc mắc của nhiều bạn trong việc quy đổi đơn vị mét khối ra các đơn vị khác. Hãy cùng wikiaz.net tìm hiểu về các đơn vị này và cách quy đổi đúng nhất nhé!

Chuyển đổi đơn vị m3

Mét khối (tiếng Anh cubic meter) ký hiệu m3 là đơn vị đo thể tích thuộc Hệ mét được sử dụng Văn phòng Cân đo Quốc tế và thuộc Hệ đo lường Quốc tế (SI).

Một mét khối là thể tích 1 khối lập phương có cạnh dài 1 m. Đơn vị đo độ dài và diện tích tương ứng là mét và mét vuông.

1 m3 bằng bao nhiêu lít, ml, cm3 ?

1 lít tương đương 1 dm3

1 cm3 tương đương 1 ml

1 m3 = 1000 lít = 1 000 000 ml

1 m3 khối nước = 1000 lít

Bảng chuyển đổi từ Mét khối sang Lít và Mililit

Mét khối Lít Ml
1 m3 1000 1 triệu ml
2 m3 2000 2 triệu ml
3 m3 3000 3 triệu ml
4 m3 4000 4 triệu ml
5 m3 5000 5 triệu ml
6 m3 6000 6 triệu ml
7 m3 7000 7 triệu ml
8 m3 8000 8 triệu ml
9 m3 9000 9 triệu ml
10 m3 10000 10 triệu ml

1 m3 bằng bao nhiêu m2

Đơn vị đo chiều dài là m, đo diện tích là m2 và đo thể tích là m3.

Do m3 (mét khối) và m2 (mét vuông) là 02 đơn vị đo cho 02 đại lượng khác nhau nên không thể quy đổi tương đồng từ 1m3 ra m2 được.

1 m3 gỗ bằng bao nhiêu m2

M3 gỗ là thể tích của gỗ còn m2 là diện tích bề mặt tấm gỗ. Một khối gỗ có thể xẻ được nhiều mảnh gỗ dày mỏng khác nhau, có thể được 10 mảnh hay 100 mảnh tùy thuộc vào độ dày mong. Vì vậy không có con số chính xác khi quy đổi 1 m3 bằng bao nhiêu m2 gỗ.

Vậy là wikiaz.net vừa cùng các bạn tìm hiểu các quy đổi từ mét khối sang các đơn vị thể tích khác và giúp các bạn hiểu rằng không thể quy đổi từ m3 ra m2 vì đây là 2 đại lượng đo khác nhau.

4.5/5 - (36 bình chọn)

1 USD = cent? | 1 USD bằng bao nhiêu cent? Chuyển đổi USD và cent

Châu Á có bao nhiêu quốc gia? Thủ đô diện tích các nước châu Á