in

[Update] 1N = kg? – 1N (newton) bằng bao nhiêu kg, g, tạ, tấn

Newton (ký hiệu N) là đơn vị đo lực trong Hệ đo lường Quốc tế SI. Mặc dù đơn vị N khá quen thuộc nhưng khi quy đổi sang các đơn vị khác như kg, g, tạ, tấn thì nhiều người lại gặp khó khăn. Vậy 1N bằng bao nhiêu kg, g, tấn? Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây.

Đơn vị Newton là gì? 

Newton (viết tắt là N)(Đọc là Niu tơn) là đơn vị đo lực trong hệ đo lường quốc tế (SI), lấy tên của nhà bác học Isaac Newton. Nó là một đơn vị dẫn xuất trong SI nghĩa là nó được định nghĩa từ các đơn vị đo cơ bản.

Cụ thể lực bằng khối lượng nhân gia tốc (định luật 2 Newton):

1. 1N bằng bao nhiêu kN, mN?
1N = 10-9 TN (Teranewton)
1N = 10-9 GN (Giganewton)
1N = 10-6 MN (Meganewton)
1N = 10-3 kN (Kilonewton)
1N = 1,000 mN (Millinewton)
1N = 1,000,000 µN (Micronewton)
1N = 1,000,000,000 nN (Nanonewton)

Đừng bỏ lỡ>>

[Update] 1 ml bằng bao nhiêu cc, cm3, lít, gam, mg | Chuyển đổi đơn vị ml

[Share] Chuyển đổi 1 cân – 1 Cân bằng bao nhiêu kg, gam, lạng

C2H5OH là gì? Phản ứng C2H5OH ra CH3COOH? C2H5OH là bazơ hay axit

1N = Kg? 1N (newton) bằng bao nhiêu kg, g, tấn

Newton (ký hiệu N) lấy tên theo nhà bác học Isaac Newton. Đơn vị Newton được định nghĩa là lực gây ra cho 1 vật có khối lượng 1kg trong điều kiện gia tốc là 1m trên giây bình phương.

Ký hiệu: 1N = 1 x (kg x m)/s2

Là một đơn vị đo lực, N (newton) có khả năng quy đổi ra các đơn vị khác nhau, mời các bạn theo dõi bản sau:

Vậy 1N bằng bao nhiêu kg?

1N = 0.109716 kg, có thể nói 1N xấp xỉ 0.1kg

1N = 101.9716 g, có thể nói 1N xấp xỉ 100g

1N = 0.0001019716 tấn, có thể nói 1N xấp xỉ 0.0001 tấn

1N = 1.02 x 10-4 tấn
1N = 1.02 x 10-3 tạ
1N = 0.0102 yến
1N = 0.102 kg
1N = 1.02 hg
1N = 10.2 dag
1N = 102 gam (g)
1N = 102,000 mg
1N = 102,000,000 µg
1N = 102,000,000,000 ng

1kg bằng bao nhiêu N?

Vì 1N xấp xỉ bằng 0.1kg nên 1kg = 10N

Ví dụ cụ thể:

5N bằng bao nhiêu kg?

Vì: 1N xấp xỉ 0.1kg nên 5N = 0.5kg

2kg bằng bao nhiêu N?

Vì: 1kg = 10N nên 2kg = 20N

Vậy là Wikiaz.net vừa cùng các bạn tìm hiểu về đơn vị N (newton) và cách quy đổi N ra kg, g và tấn đúng cách rồi. Hy vọng bài viết mang lại cho các bạn những thông tin hữu ích.

4.2/5 - (1129 bình chọn)

[Share] 1ml = giọt? | 1 ml bằng bao nhiêu giọt?

Ampe và mili-Ampe. 1A bằng bao nhiêu mA, 1 mA bằng bao nhiêu A