in

Chuyển đổi giữa độ C và độ K – 1 độ C bằng bao nhiêu độ K, 1 độ K bằng bao nhiêu độ C

Công thức chuyển đổi từ độ C sang độ K, từ độ K sang độ C. 1 độ C bằng bao nhiêu độ K, 1 độ K bằng bao nhiêu độ C, bảng tra cứu chuyển đổi giữa độ C và độ K là thắc mắc của nhiều người. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Cách chuyển đổi giữa độ C & độ K như thế nào?

1. Độ C và độ K là gì?

Độ C (độ Celsius)

Độ Celsius hay độ C ký hiệu là °C là thang nhiệt độ được đặt tên theo nhà Thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius (1701–1744).Thang nhiệt độ Celsius được tạo ra dựa vào trạng thái của nước.

Năm 1742, Anders Celsius lấy 2 mốc chuẩn cho thang nhiệt của mình là: 100 °C ( tức 373.15K) là nhiệt độ sôi của nước và 0 °C (tức 273.15K) là nhiệt độ đóng băng của nước tại điều kiện áp suất khí tiêu chuẩn.

Thang nhiệt độ Celsius ngày nay được chấp nhận bởi hầu hết các quốc gia trên thế giới

Độ K (độ Kelvin)

Độ Kelvin hay độ K ký hiệu – là K là đơn vị đo lường nhiệt độ cơ bản được đặt theo tên của nhà vật lý, kỹ sư người Ireland William Thomson (1824 – 1907). Ông được phong tước vị Hoàng gia Anh là Huân tước Kelvin vì những đóng góp vĩ đại cho sự phát triển khoa học kỹ thuật cũng như sự lớn mạnh của trường Glasgow. Tên Kelvin của ông cũng được đặt cho thang nhiệt độ tuyệt đối.

Nhiệt độ trong nhiệt giai Kelvin còn được gọi với cái tên khác là nhiệt độ tuyệt đối bởi 0 độ K ứng với nhiệt độ thấp nhất mà vật chất có thể đạt được. 373.15K là nhiệt độ sôi của nước, 273.15K là nhiệt độ đóng băng của nước.

2. Cách chuyển đổi từ độ C sang độ K và độ K sang độ C

Công thức chuyển đổi giữa độ C và độ K như sau:

K = °C + 273.15

°C = K – 273.15

1 độ C bằng 274.15 độ K

1 độ K bằng 272.15 độ C

3. Tra cứu chuyển đổi từ độ C sang độ K

1 °C = 274.15K

2 °C = 275.15K

5 °C = 278.15K

10 °C = 283.15K

20 °C = 293.15K

37 °C = 310.15K

50 °C = 323.15K

100 °C = 373.15K

500 °C = 773.15K

1000 °C = 1273.15K

4. Tra cứu chuyển đổi từ độ K sang độ C

0K = -273.15 ℃

1K = -273.15 ℃

2K = -271.15 ℃

5K = -268.15 ℃

10K = -263.15 ℃

20K = -253.15 ℃

50K = -223.15 ℃

100K = -173.15 ℃

273.15K = 0 ℃

500K = 226.85 ℃

1000K = 726.85 ℃

Rate this post

1 kg bằng bao nhiêu N, gam, mg, tấn, pound – Chuyển đổi đơn vị kg

[Share] 1ml = giọt? | 1 ml bằng bao nhiêu giọt?