in

1 USD = cent? | 1 USD bằng bao nhiêu cent? Chuyển đổi USD và cent

Đô la Mỹ (USD) và Cent là 2 đơn vị tiền tệ thông dụng của Hoa Kỳ trong trao đổi, mua bán hàng hóa và cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên với những ai không sống tại Mỹ hoặc không thường xuyên trao đổi mua bán Đô la Mỹ thì sẽ không nắm rõ 1 USD bằng bao nhiêu cent hay 1 cent bằng bao nhiêu USD. Bài viết này wikiaz.net sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc đó.

Tỷ lệ chuyển đổi giữa USD và cent là bao nhiêu?

Tìm hiểu về USD và Cent

Đô la Mỹ (ký hiệu $, mã ISO USD) là đơn vị tiền tệ chính thức của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.  Đồng USD được phát hành và quản lý bởi Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve – viết tắt là FED)

Trong hệ thống tiền tệ của Hoa Kỳ, ngoài đơn vị USD còn có các đơn vị khác là cent (ký hiệu ¢), min (ký hiệu mill) và eagle. Tuy vậy, chỉ có đơn vị cent là được lưu hành phổ biến.

Cent (ký hiệu ¢) là một đơn vị tiền tệ khác ngoài USD (ký hiệu $) có mệnh giá nhỏ, được lưu hành phổ biến tại Hoa Kỳ.  Ngoài cent còn có các đơn vị tiền khác là min (ký hiệu mill) và eagle..

1 USD bằng bao nhiêu cent? 1 cent bằng bao nhiêu USD?

Tỷ lệ chuyển đổi giữa USD và Cent như sau:

1 USD = 100 cent

1 cent = 0.01 USD

Bảng tra cứu chuyển đổi giữa USD và cent

USD Cent
1 USD 100 cents
2 USD 200 cents
5 USD 500 cents
10 USD 1 000 cents
50 USD 5 000 cents
100 USD 10 000 cents
500 USD 50 000 cents
1 000 USD 100 000 cents
5 000 USD 500 000 cents
10 000 USD 1 triệu cents

Mệnh giá, hình ảnh của các đồng USD và cent

Các đồng USD được làm bằng chất liệu giấy có chung kích thước 156 x 66 mm gồm 7 mệnh giá 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD, 100 USD

Tờ mệnh giá 1 USD
Tờ mệnh giá 2 USD
Tờ mệnh giá 5 USD
Tờ mệnh giá 10 USD
Tờ mệnh giá 20 USD
Tờ mệnh giá 50 USD
Tờ mệnh giá 100 USD

Đồng cent được làm bằng kim loại và có 5 mệnh giá là 1 cent (penny), 5 cents (nickel), 10 cents (dime), 25 cents (quarter), 50 cents (nửa đô la). Trên các đồng cent, các chữ mệnh giá không được viết theo khuôn mẫu, cụ thể như sau: 1 cent viết là “One Cent”, 5 cent viết “One Nickel”, 10 cent viết “One Dime”, 25 cent viết “Quarter Dollar”, 50 cent viết “Half Dollar”.

Mệnh giá các đồng xu USD và Cent kim loại

Rate this post

Tháng 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 trong tiếng Anh là gì? Các tháng trong tiếng Anh

1 HP, 1 sức ngựa bằng bao nhiêu kW, W, BTU, Ampe. Chuyển đổi đơn vị HP