in

Cổ xúy hay Cổ súy mới đúng chính tả

Cổ xúy và Cổ súy là 2 cụm từ gây tranh cãi nhiều, có người lại cho rằng 2 từ này tương tự nhau. Ai cũng có lý của mình. Vậy Cổ xúy hay Cổ súy mới là đúng?

Cổ xúy hay Cổ súy

Theo từ điển Hán – Việt:

Cổ có nghĩa là trống, đánh trống để cổ vũ, cổ động

Xúy (còn đọc là Xuy) có nghĩa là thổi sáo, thổi kèn để thúc giục. Ví dụ: Xuy phong (thổi gió)

Vậy nên: Cổ xúy nghĩa là cổ vũ, cổ động, tán thưởng, ủng hộ

Cổ xúy còn có 1 nghĩa khách là “tên một điệu nhạc cổ”

Trong từ điển Hán Việt chỉ có từ Cổ xúy chứ không có Cổ súy. Vậy nên CỔ XÚY mới là từ đúng chính tả. Từ Cổ súy xuất hiện là do cách đọc, cách viết nhầm lẫn giữa “s” và “x” dẫn tới nhầm lẫn, lâu dần dẫn tới việc 2 từ này bị dùng lẫn lộn.

Rate this post

Chú trọng hay Trú trọng mới đúng chính tả

Dãn hay Giãn? Co dãn hay Co giãn? Thư dãn hay Thư giãn