in

Dang dở hay Giang dở? Dang tay hay Giang tay?

Nhầm lẫn giữa “D” và “Gi” là lỗi sai phổ biến khi 2 phụ âm này đồng âm với nhau. Cách phát âm giống nhau nhưng khi viết lại gặp khó khăn. Dang dở hay Giang dở; Dang tay hay Giang tay mới đúng chính tả? Câu trả lời có ngay sau đây.

Dang dở hay Giang dở

Từ điển Tiếng Việt chỉ có từ Dang dở chứ không tồn tại từ Giang dở

Dang dở là 1 tính từ mang nghĩa một việc gì đó, một thứ gì đó chưa xong, chưa hoàn thiện, chưa trọn vẹn

Ví dụ: Học hành dang dở; Chuyện tình dang dở; Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở…

Tóm lại: Dang dở là đúng chính tả

Dang tay hay Giang tay

Trong từ điển Tiếng Việt không có từ Giang tay mà chỉ có Dang tay. Vì vậy Dang tay mới là từ đúng chính tả

“Dang” là động từ thể hiện hành động mở rộng, dang trọng

Dang tay nghĩa là mở rộng vòng tay để đón lấy

Ví dụ: Dang tay đón đứa con; Dang tay cưới vớt…

Kết luận

Dang dở Dang tay là đúng chính tả nhé

5/5 - (1 bình chọn)

Dãn hay Giãn? Co dãn hay Co giãn? Thư dãn hay Thư giãn

Dành cho hay Giành cho? Dành dụm hay Giành dụm?