in

Độc giả hay Đọc giả mới là đúng?

Mang ý nghĩa chỉ “người đọc” nhưng sao không gọi là “đọc giả” mà lại gọi là “độc giả”. Độc giả hay đọc giả mới đúng chính tả? Wikiaz sẽ giải đáp cho bạn ngay sau đây.

Độc giả hay Đọc giả

Từ “Đọc giả” được nhiều bạn giải thích rằng: Đọc là hành động đọc – Giả nghĩa là người. Vậy nên “Đọc giả“ là cách viết đúng. Tuy nhiên không phải nhé!

Độc giả mới là từ đúng chính tả. Đây là một từ Hán – Việt

  • Độc mang nghĩa là đọc
  • Giả mang nghĩa là người

Độc giả nghĩa là Người đọc

Trong khi đó, “Đọc giả” là một từ “Nửa Hán – nửa Việt”. Đọc là từ Việt trong khi đó Giả là từ Hán. Rõ ràng sự kết hợp như vậy là không hợp lý.

Thêm vào đó, trong từ điển Tiếng Việt của GS Hoàng Phê xuất bản năm 2000, từ “Độc giả” được định nghĩa ở trang 336 như sau: Độc giả là người đọc sách báo.

Rate this post

Dì hay Gì? Dì là gì của mẹ? Phân biệt Dì với Gì trong Tiếng Việt vô cùng đơn giản

Dư dả hay Dư giả mới đúng chính tả?