in

Dư dả hay Dư giả mới đúng chính tả?

Dư dả hay Dư giả mới là đúng? Hôm nay chúng ta sẽ căn cứ vào từ điển tiếng Việt để giải đáp thắc mắc này

Dư dả hay dư giả

Trong nhiều tài liệu, ngay cả báo chí cũng sử dụng cả 2 từ dư dả và dư giả làm cho mọi người đau đầu thắc mắc không biết từ nào là đúng, từ nào là sai.

Tác giả bài viết xin dựa vào từ điển Tiếng Việt xuất bản năm 2003 của GS Hoàng Phê. Theo đó, trang 268 của cuốn từ điển định nghĩa từ Dư dả là có thừa so với mức cần thiết của đời sống vật chất (nói khái quát). Trong khi đó từ “dư giả” không hề được định nghĩa trong cuốn từ điển.

Vậy, nếu dựa theo từ điển tiếng Việt xuất bản năm 2003 thì Dư dả là đúng chính tả

3.4/5 - (7 bình chọn)

Độc giả hay Đọc giả mới là đúng?

Dùm hay Giùm? Làm dùm hay Làm giùm