in

Giấu diếm hay giấu giếm mới đúng chính tả

Dạo qua các diễn đàn thảo luận về chính tả và tìm kiếm trên google đều thấy xuất hiện cả 2 từ giấu diếmgiấu giếm. Không ai biết chính xác giấu diếm hay giấu giếm mới là đúng.

Giấu diếm hay giấu giếm

Mình đã tìm kiếm những chưa tìm được tài liệu chính thống nào phân tích hay khẳng định “diếm” hay “giếm” là đúng.

Tuy nhiên, nếu căn cứ vào các từ điển online thì hầu hết đều chỉ giải nghĩa cho từ “giấu giếm”. Thêm vào đó, các bài viết, tác phẩm văn học, bài báo phần lớn đều sử dụng “giấu giếm” thay vì “giấu diếm”.

Vậy nên, căn cứ vào thực tế mình nghiêng về quan điểm Giấu giếm là từ đúng chính tả hơn.

Rate this post

Giậm chân hay Dậm chân? Giẫm đạp hay Dẫm đạp?

Giãy dụa hay Giãy giụa mới đúng chính tả