in

Giấy đăng ký kinh doanh tiếng Anh là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Giấy đăng ký kinh doanh tiếng Anh là gì? Hãy để Wikiaz giải đáp cho bạn thắc mắc này.

Giấy đăng ký kinh doanh tiếng Anh là Business registration certificate. Khi đăng ký kinh doanh bạn phải điền vào form đăng ký theo mẫu sẵn gọi là Business registration form

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là giấy cấp phép cho cá nhân, tổ chức kinh doanh khi họ đáp ứng đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Rate this post

CC là gì? Giải đáp tất cả ý nghĩa của từ CC trong mọi lĩnh vực

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là gì?