in

Giãy dụa hay Giãy giụa mới đúng chính tả

Giãy dụa hay giãy giụa mới là đúng?

Theo từ điển Tiếng Việt, các tác phẩm văn học, báo chí… hầu hết đều sử dụng từ “giãy giụa” thay vì “giãy dụa”.

Giãy giụa: Một cách nói khái quát về hành động giãy mạnh và liên tiếp

3.5/5 - (12 bình chọn)

Giấu diếm hay giấu giếm mới đúng chính tả

[Share] Hàng ngày hay Hằng ngày mới là đúng? Phân biệt Hàng với Hằng