in

[Share] Hàng ngày hay Hằng ngày mới là đúng? Phân biệt Hàng với Hằng

Nhiều người sử dụng từ “hàng” và “hằng” một cách không phân biệt giống như chúng là từ động nghĩa dẫn tới việc coi “hàng ngày” hay “hằng ngày”, “hàng tháng” và “hằng tháng”, “hàng năm” và “hằng năm” là như nhau. Đây là một sự nhầm lẫn. Hôm nay Wikiaz.net sẽ chia sẽ giúp bạn tất tần tật những thông tin này nhé!

Phân biệt “hàng” với “hằng”

Chữ “hàng” bên cạnh tư cách là một danh từ (hàng lối, xếp hàng) nó còn có vai trò là phụ từ đứng trước danh từ biểu thị số nhiều, được tính bằng đơn vị nhưng không xác định rõ số nhiều đó là bao nhiêu.

Ví dụ: Hàng tấn đất đá rơi xuống từ đỉnh núi; hàng tá sản phẩm cần phải đóng gói…

Chữ “hằng” bên cạnh tư cách là phụ từ đứng trước động từ để biểu thị tính liên tục trong thời gian dài (hằng mong, hằng mơ ước…) thì nó cũng là phụ từ đứng trước danh từ biểu thị tính lặp đi lặp lại một cách định kỳ theo đơn vị thời gian được nói đến

Đừng bỏ lỡ>>

Dì hay Gì? Dì là gì của mẹ? Phân biệt Dì với Gì trong Tiếng Việt vô cùng đơn giản

Bản hay Bảng? Bản tin hay bảng tin? Bản đề nghị hay bảng đề nghị?

Phân biệt Hàng ngày / tháng / năm hay Hằng ngày / tháng / năm

Khi đứng riêng lẻ, “hàng” và “hằng” có sự khác biệt về nghĩa. Khi đóng vai trò phụ từ đứng trước cách danh từ chỉ thời gian như ngày, tháng, năm chúng cũng quy định sắc thái ý nghĩa khác nhau. Cần phân biệt rõ 2 sắc thái ý nghĩa này để tránh nhầm lẫn

Khi nói: Hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, hàng năm… thì có nghĩa là nhiều ngày, nhiều giờ, nhiều tháng, nhiều năm… nhưng không xác định được là bao nhiêu.

Còn khi nói: Hằng ngày, hằng giờ, hằng tháng, hằng năm… thì có nghĩa là lặp đi lặp lại mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi tháng, mỗi năm…

Tóm lại: Nghĩa của “hàng” và “hằng” hoàn toàn khác nhau và khi đóng vai trò là phụ từ đứng trước danh từ chúng cũng tạo ra các từ với sắc thái ý nghĩa khác nhau.

Chính sự gần giống nhau về cách phát âm đã khiến không ít người lầm tưởng chúng là đồng nghĩa và sử dụng chưa đúng

5/5 - (1 bình chọn)

Giãy dụa hay Giãy giụa mới đúng chính tả

Hi vọng hay Hy vọng? Hi sinh hay Hy sinh? Kỉ niệm hay Kỷ niệm?