in

Hổ trợ hay Hỗ trợ mới là đúng chính tả

Để nói về hành động giúp đỡ lẫn nhau người ta thường dùng từ “hỗ trợ” nhưng mội số vùng lại phát âm là “hổ trợ”. Vậy hỗ trợ hay hổ trợ mới đúng chính tả?

Hỗ trợ hay hổ trợ

Xin khẳng định Hỗ trợ là từ đúng chính tả nhé

Trong từ điển Tiếng Việt từ “Hỗ trợ” được định nghĩa là động từ thể hiện hành động giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ thêm vào. Ví dụ: Hỗ trợ hộ nghèo; Hỗ trợ đồng nghiệp…

“Hổ trợ” là cách phát âm sai do yếu tố vùng miền. Ta thường gặp cách phát âm dấu “ngã” lẫn sang dấu “hỏi” ở khu vực miền Trung. Từ “Hổ trợ” không có trong từ điển Tiếng Việt và không có ý nghĩa.

Rate this post

Hi vọng hay Hy vọng? Hi sinh hay Hy sinh? Kỉ niệm hay Kỷ niệm?

Nề nếp hay Nền nếp mới là đúng chính tả