in

January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December là tháng mấy?

Tưởng như quen thuộc nhưng các tháng trong tiếng Anh đôi khi vẫn khiến chúng ta nhầm lẫn bởi có tới 12 tháng mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhớ chính xác. Hãy cùng tìm hiểu lại 1 lần nữa thật chính xác xem January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December là tháng mấy trong tiếng Anh nhé.

12 tháng trong tiếng Anh

Các tháng trong tiếng Anh  là kiến thức tiếng Anh khá quen thuộc, tuy nhiên nếu không thường xuyên sử dụng vẫn rất dễ quên và sử dụng bị nhầm lẫn. Vậy nên có nhiều bạn mới thắc mắc rằng tháng 1 tiếng Anh là gì, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 tiếng Anh là gì?

Sau đây là bảng liệt kê nghĩa tiếng Việt của các tháng trong tiếng Anh cùng cách phiên âm, phát âm chính xác.

12 tháng trong Tiếng Anh

January là tháng 1 – viết tắt là Jan – phiên âm [‘dʒænjʊərɪ]

February là tháng 2 – viết tắt là Feb – phiên âm [‘febrʊərɪ]

March là tháng 3 – viết tắt là Mar – phiên âm [mɑrtʃ]

April là tháng 4 – viết tắt là Apr – phiên âm [‘eɪprəl]

May là tháng 5 – viết tắt là May – phiên âm [meɪ]

June là tháng 6 – viết tắt là Jun – phiên âm [dʒuːn]

July là tháng 7 – viết tắt là Jul – phiên âm

August là tháng 8 – viết tắt là Aug – phiên âm [ɔː’gʌst]

September là tháng 9 – viết tắt là Sep – phiên âm [sep’tembə]

October là tháng 10 – viết tắt là Oct – phiên âm [ɒk’təʊbə]

November là tháng 11 – viết tắt là Nov – phiên âm [nəʊ’vembə]

December là tháng 12 – viết tắt là Dec – phiêm âm [dɪ’sembə]

Trên đây là các tháng trong tiếng Anh với nghĩa tiếng Việt và cách phát âm chuẩn. Các bạn có thể học thuộc lòng hoặc sử dụng mẹo gì đó để ghi nhớ.

Cách viết tắt của các tháng trong tiếng Anh chỉ gồm 3 ký tự nên rất ngắn gọn. Các bạn có thể chọn cách ghi nhớ các từ viết tắt này rồi từ cách viết tắt suy ra từ tiếng Anh đầy đủ.

Hoặc các bạn có thể học thuộc lòng đoạn tóm tắt dễ nhớ sau: Jan 1, Feb 2, Mar 3, Apr 4, May 5, Jun 6, Jul 7, Aug 8, Sep 9, Oct 10, Nov 11, Dec 12

Vậy là Wikiaz đã giải đáp cho các bạn thắc mắc January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December là tháng mấy trong tiếng Anh rồi nhé. Các bạn hãy ghi nhớ kỹ để có thể sử dụng chúng bất cứ khi nào mà không phải tìm lại nữa nhé.

2/5 - (1 bình chọn)

Châu Âu có bao nhiêu nước? Thủ đô, diện tích từng quốc gia châu Âu

1 Năm có bao nhiêu Tuần, Quý, Tháng, Ngày, Giờ, Phút, Giây?