in , ,

[Lyric] Lời bài hát Happy for you Lukas Graham + Vũ

Hapy for you là bài hát của Lukas Graham – nghệ sỹ từng được đề cử Grammy. Bài hát có các phiên bản kết hợp với các nghệ sĩ ở các quốc giá khác nhau. Hôm nay Wikiaz sẽ chia sẻ cùng bạn. Happy for you lyrics phiên bản kết hợp với Vũ và bản gốc

Hapy For You phiên bản gốc

Bài hát: Happy For You
Nghệ sĩ: Lukas Graham
Đĩa nhạc: Happy For You

Once you left, I went to space

I don’t recognize this place

Where are you?

Where are you?

Now I miss the smallest things

I’m not ready for this change

Where are you?

Where are you?

Can’t help but wonder

Are you ready, are you ready, are you ready now?

Do you forgive me? Am I something you can talk about?

I heard you’re moving on and now you got it figured out

Well, I’m happy, I’m happy, I’m happy for you

Are you really gonna tell me that you’re better now?

Hey, ain’t it funny how we swore we couldn’t live without

Each other, now you got another, got it figured out

Well, I’m happy, I’m happy, I’m happy for you

Happy for you

Happy for you
Happy for you

Just wanna be happy too

Love you, hate you all the same

Either way, it takes up space

I had you

I had you

Haunted by the ghost of us

Sorry, now I’ve said too much

I had to

I had you

Can’t help but wonder

Are you ready, are you ready, are you ready now?

Do you forgive me? Am I something you can talk about?

I heard you’re moving on and now you got it figured out

Well, I’m happy, I’m happy, I’m happy for you

Are you really gonna tell me that you’re better now?

Hey, ain’t it funny how we swore we couldn’t live without

Each other, now you got another, got it figured out

Well, I’m happy, I’m happy, I’m happy for you

Happy for you

Just wanna be happy too

I’ve lived with all this

Long enough, long enough

Don’t you still wonder

If it could’ve been us?

Are you ready, are you ready, are you ready now?

Do you forgive me? Am I something you can talk about?

I heard you’re moving on and now you got it figured out

I’m happy, I’m happy, I’m happy for you

Are you really gonna tell me that you’re better now?

Hey, ain’t it funny how we swore we couldn’t live without

Each other, now you got another, got it figured out

Well, I’m happy, I’m happy, I’m happy for you

Happy for you

Just wanna be happy too

Xem thêm>>

[SHARE] Lời bài hát See Tình – Hoàng Thuỳ Linh – Hợp Âm

[Lời Bài Hát] ERIK – Đau Nhất Là Lặng Im – Siêu Hot

Happy For You phiên bản kết hợp cùng Vũ

Vu: Once you left I went to space

I don’t recognize this place

Where are you

Where are you

Lukas:

Now I miss the smallest things

I’m not ready for this change

Together:

Where are you

Where are you

Vu: Can’t help but wonder

Are you ready, are you ready, are you ready now

Do you forgive me am I something you can talk about

I heard you’re moving on and now

You got it figured out

Well i’m happy, I’m happy, I’m happy for you

Lukas:

Are you really gonna tell me that you’re better now

Hey, ain’t it funny how we swore we couldn’t live without

Each other, now you got another got it figured out

Well I’m happy, I’m happy, I’m happy for you

Happy for you

Just wanna be happy too

Vu:

Một trái tim nhớ thương đợi chờ

Chờ giấc mơ bên em trở về

Em nơi nào

Em nơi nào

Dù chúng ta đã không còn gì

Hồi ức xưa nay vẫn còn đây

Em nơi nào

Em nơi nào

Vấn vương toàn niềm đau

Are you ready, are you ready, are you ready now

Do you forgive me am I something you can talk about

I heard you’re moving on and now

You got it figured out

Well i’m happy, I’m happy, I’m happy for you

Lukas:

Are you really gonna tell me that you’re better now

Hey, ain’t it funny how we swore we couldn’t live without

Each other, now you got another got it figured out

Well I’m happy, I’m happy, I’m happy for you Happy for you

Vu:

Just wanna be happy too

Lukas: I’ve lived with all this

Long enough, long enough

Don’t you still wonder

If it could’ve been us

Are you ready, are you ready, are you ready now

Do you forgive me am I something you can talk about I heard you’re moving on and now

You got it figured out

Together:

I’m happy, I’m happy, I’m happy for you

Are you really gonna tell me that you’re better now

Hey, ain’t it funny how we swore we couldn’t live without

Each other, now you got another got it figured out

Well I’m happy, I’m happy, I’m happy for you

Lukas: Happy for you

Rate this post

[CẬP NHẬT] Đi về nhà lyrics – Đen Vân – JustaTee/ Wikiaz.net

[Lời Bài Hát] Giữa đại lộ đông tây lyrics, Hợp âm – Uyên Linh, Hứa Kim Tuyền