in

Tổng hợp 8 mẫu luận văn về hệ thống chính trị xuất sắc nhất

Bài luận văn về hệ thống chính trị tốt sẽ là minh chứng rõ ràng và quan trọng nhất trong cả quá trình học tập của sinh viên. Những bài luận văn mẫu xuất sắc sẽ giúp bạn đọc chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức để bắt đầu bài luận văn của chính mình. Để tìm hiểu chi tiết hơn, mời bạn đọc tham khảo bài viết ngay sau đây nhé!

1. Luận văn về hệ thống chính trị số 1

Tên đề tài

 • Luận văn hoàn thiện hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Kon Tum ở cơ sở nông thôn.

 Mục đích

 • Thành tựu và hạn chế trong hệ thống chính trị ở nông thôn tỉnh Kon Tum
 • Phương hướng, giải pháp để hoàn thiện hệ thống chính trị ở nông thôn. 

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1fht0jDVUKRo72lLuStc9YIzR-Sq5-JyW/view?usp=sharing

2. Luận văn về hệ thống chính trị Việt Nam số 2

Tên đề tài

 • Phân tích cấu trúc hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay – Văn hóa chính trị của giới trẻ.

Mục đích nghiên cứu 

 • Cấu trúc và bản chất của hệ thống chính trị Việt Nam. 
 • Vai trò của văn hoá chính trị giới trẻ
 • Nâng cao khả năng nhận thức của lớp trẻ tới hệ thống chính trị Việt Nam.

Link tải miễn phí

https://docs.google.com/presentation/d/12sQ35UW4-H9tyRW_WWyHV_IU3vPcgzfq/edit?usp=sharing&ouid=102961886104641272586&rtpof=true&sd=true

3. Luận văn hệ thống chính trị số 3

Tên đề tài 

 • Nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị – xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Mục đích nghiên cứu

 • Nghiên cứu về mô hình hệ thống chính trị Việt Nam và quá trình hình thành lý luận. 
 • Giải pháp xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền nhằm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tiến tới hội nhập quốc tế trong thời hiện đại. 

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1XVhOodP5hAzQ7vST6EHc6wK8hGfvpDtS/view?usp=sharing

4. Luận văn hệ thống chính trị của Việt Nam số 4

Tên đề tài 

 • Phân tích vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam theo pháp luật hiện hành trong hệ thống chính trị.

Mục đích nghiên cứu

 • Vai trò đối với hệ thống chính trị pháp luật hiện hành. 
 • Vai trò đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị của đất nước.
Mẫu luận văn về hệ thống chính trị xuất sắc nhất
Mẫu luận văn về hệ thống chính trị xuất sắc nhất

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1eXske97wu6xaWi97X4ZSp4clXpYiGoXy/view?usp=sharing

5. Luận văn về hệ thống chính trị số 5

Tên đề tài 

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp phường, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Mục đích nghiên cứu

 • Lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp phường.
 • Thực trạng, nguyên nhân và định hướng mới nhằm nâng cao chất lượng công tác.

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/19CVFZ4JDlZWHKiH4AFc4jfriArDzPOX6/view?usp=sharing

6. Luận văn về hệ thống chính trị số 6

Tên đề tài 

 • Nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị – xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Mục đích nghiên cứu

 • Thực trạng công tác kiểm tra tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm tại các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. 
 • Đề xuất và giải pháp để nâng cao sức chiến đấu của Đảng, góp phần kiện toàn hệ thống chính trị. 

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1QsUh_swYczEFqKJ6UCUzwUUFSq4lx8vJ/view?usp=sharing

7. Luận văn về hệ thống chính trị số 7

Tên đề tài

 • Mối quan hệ giữa Nhà nước và Đảng trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.

Mục đích nghiên cứu

 • Phân tích mối quan hệ của Đảng và Nhà nước trong hệ thống chính trị ở thời kỳ đổi mới. 
 • Đề xuất nhằm nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước trong thời nay.

Link tải miễn phí

https://docs.google.com/document/d/1yTD7q74STgmflzkH9GBmyqQjxXTHqMbw/edit?usp=sharing&ouid=102961886104641272586&rtpof=true&sd=true

8. Luận văn về hệ thống chính trị số 8

Tên đề tài

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào Chăm Ninh Thuận.

Mục đích nghiên cứu

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt.
 • Giải pháp xây dựng, nâng cao đội ngũ cán bộ chủ chốt tại địa bàn.

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1Sg7IuWwH3dJOz3a8i3z08vSIABzJL1io/view?usp=sharing

Hệ thống chính trị là đề tài khó, bạn có thể gặp không ít khó khăn trong quá trình làm. Xem thêm 10 mẫu luận văn thạc sĩ chính trị học để có thêm nhiều lựa chọn cho bài luận văn của mình.

9. Cấu trúc đề cương luận văn về hệ thống chính trị 

9.1. Mở đầu

 • Lý do chọn đề tài nghiên cứu (hoặc tính cấp thiết của đề tài lựa chọn).
 • Mục tiêu chính của nghiên cứu.
 • Giả thuyết nghiên cứu.
 • Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài.

9.2. Cơ sở lý thuyết và nghiên cứu liên quan

 • Định nghĩa, khái niệm.
 • Các vấn đề lý thuyết liên quan đến bài nghiên cứu
 • Các nghiên cứu đã có liên quan và bổ trợ cho đề tài.
 • Đề xuất mô hình nghiên cứu.

9.3. Phương pháp nghiên cứu

Trong khoảng từ 5 đến 6 trang, bao gồm:

 • Phương pháp nghiên cứu và bản thiết kế nghiên cứu.
 • Tổng thể về mẫu nghiên cứu (tổng thể mẫu, kỹ thuật lấy mẫu, cỡ mẫu).
 • Công cụ thực hiện nghiên cứu.
 • Các biến số thực hiện nghiên cứu (biến độc lập, biến phụ thuộc, biến điều tiết).
 • Bảng thu thập dữ liệu.
 • Phân tích và xử lý dữ liệu đã thu thập.
Cấu trúc đề cương luận văn về hệ thống chính trị
Cấu trúc đề cương luận văn về hệ thống chính trị

9.4. Dự kiến kết quả

Nêu rõ ràng những việc dự định làm một cách cụ thể của từng thời kỳ hay giai đoạn trong toàn bộ quá trình nghiên cứu.
Đưa ra dự đoán về thời gian, kết quả đạt được của mỗi hoạt động trong nghiên cứu.

9.5. Tiến độ thực thiện

Ghi chép lại và trình bày rõ ràng thời gian và kết quả đã thực hiện trong thực tế của mỗi hoạt động trong chu trình đã dự định. 

9.6. Tài liệu tham khảo

Liệt kê lại những tài liệu đã sử dụng trong bài nghiên cứu theo quy định để tránh trường hợp bị coi là đạo văn.

9.7. Đề xuất người hướng dẫn

Cuối cùng, bạn nên đề xuất người hướng dẫn bài nghiên cứu theo mẫu sau:

 • Người hướng dẫn:………….
 • Trường: ……………
 • Xác nhận của người hướng dẫn luận văn thạc sĩ:……………

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm đề tài hoặc xác lập cấu trúc chặt chẽ cho bài viết luận văn, bạn hoàn toàn có thể tham khảo dịch vụ thuê viết luận văn của Luận Văn Việt. Với nhiều năm hoạt động, chúng tôi tự tin sẽ là người đồng hành của bạn trên con đường chinh phục tri thức.  

Với những bài luận văn về hệ thống chính trị mẫu trên đây, chúng tôi hy vọng đã giúp bạn gỡ rối những khó khăn trong quá trình nghiên cứu của mình. Chúc bạn làm bài thành công!

 

5/5 - (1 bình chọn)

Lời bài hát Mặt Trời Của Em | Phương Ly ft JustaTee / Wikiaz.net

[Share] Catch up with là gì? Cách dùng Catch up with trong Tiếng Anh