in

Nề nếp hay Nền nếp mới là đúng chính tả

Rất nhiều người, kể cả những người làm báo đều nhầm cho rằng “Nề nếp” mới là từ đúng. Tuy nhiên, ít ai biết từ đúng chính tả phải là “Nền nếp” chứ không phải “Nề nếp”.

Nề nếp hay Nền nếp

Trong nhiều sách báo, tác phẩm văn học ta bắt gặp rất nhiều từ “nề nếp”.

Ví dụ: “Gia đình nền nếp” thì viết thành “Gia đình nền nếp”. “Giữ vững nền nếp” thì viết thành “Giữ vững nề nếp”

Nhiều người cho rằng, từ “nề nếp” chuẩn hơn và đọc cũng thuận miệng hơn. Hơn nữa, mặc dù không đúng nhưng từ “nề nếp” được sử dụng quá nhiều tạo ra thói quen không dễ bỏ.

Không phải “nề nếp” mà từ “nền nếp mới là đúng chính tả nhé.

Tại sao lại như vậy?

Từ “nền” mang ý nghĩa chỉ nền tảng, nền móng, cơ sở vững chắc, quy định, kỷ luật, trật tự…

Từ “nếp” mang ý nghĩa chỉ nếp sống, nếp nghĩ, cách sống của con người (nếp nhà ý chỉ lối sống tốt của gia đình)

“Nề” và “nếp” kết hợp với nhau, bổ sung cho nhau mang nghĩa chỉ nếp sống tốt đẹp được lưu giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Vậy còn từ “Nề” thì sao?

“Nề” trong Tiếng Việt có nhiều nghĩa: Phù nề, thợ nề, sưng phù nề… nhưng không có nét nghĩa nào liên quan tới nếp sống, cách sống, nền tảng cả. Vì vậy sự kết hợp giữa “nề” và “nếp” là không hợp lý và không mang ý nghĩa gì cả.

5/5 - (2 bình chọn)

Hổ trợ hay Hỗ trợ mới là đúng chính tả

Nổ lực hay Nỗ lực? Rảnh rỗi hay Rãnh rỗi