in

Nổ lực hay Nỗ lực? Rảnh rỗi hay Rãnh rỗi

Nhiều vùng miền trên đất nước ta vẫn còn sự nhầm lẫn giữa dấu “hỏi” và dấu “ngã”. Một trong những lõi chính tả sai cơ bản là “Nổ lực” và “Nỗ lực” hay “Rảnh rỗi” và “Rãnh rỗi”

Nổ lực hay Nỗ lực

Trong từ điển Tiếng Việt và tất cả các tài liệu về chính tả, ngữ pháp đều khẳng định Nỗ lực là từ đúng. Nỗ lực là từ mang nghĩa thể hiện sự cố gắng hết sức.

Ví dụ: Cậu ấy nỗ lực học tập để đạt điểm cao; Anh ấy nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ…

Vậy còn từ Nổ lực?

Tiếng Việt không có từ “Nổ lực”, đây chỉ là cách phát âm sai từ dấu “ngã” thành “dấu hỏi” thường gặp ở khu vực miền Trung

Rảnh rỗi hay Rãnh rỗi

Trong từ điển Tiếng Việt và tất cả các tài liệu về chính tả, ngữ pháp đều khẳng định Rảnh rỗi là từ đúng. Rảnh rỗi là tính từ diễn tả một ai đó có dư thừa thời gian.

Ví dụ: Anh ta là một người rảnh rỗi; Rảnh rỗi quá hay sao mà làm việc đó?

Vậy còn từ Rảnh rỗi?

Từ này không có trong từ điển, cách phát âm nhầm lẫn giữa dấu “ngã” và dấu “ hỏi” sinh ra lỗi chính tả này.

3/5 - (5 bình chọn)

Nề nếp hay Nền nếp mới là đúng chính tả

Phân biệt Dấm và Giấm và Rấm