in

Ký tự Non-breaking space là gì? Ý nghĩa ký tự Non-breaking space

  là ký tự quen thuộc ta thường gặp trong khi làm việc với website. Vậy   là gì, có ý nghĩa gì?

  có ý nghĩa là Non-breaking space – Không gian không bị phá hủy.

Đây là ký tự khoảng trắng trong HTML. Khi viết HTML thì dấu cách được tính là 1 khoảng trắng. Khi ta muốn nhiều hơn một thì phải dùng đến  , mỗi   tương ứng với một dấu cách.

Đánh giá bài viết

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading…

0

Comments

0 comments

Các số điện thoại khẩn cấp 112 – 113 – 114 – 115 là gì?

Thế hệ 8x, 9x, 10x là gì?