in

Sai sót hay Sai xót mới đúng chính tả?

Có người cho rằng Sai sót là từ đúng chính tả, nhưng một bộ phận lại không đồng tình với quan điểm này mà cho rằng Sai xót mới chính xác. Vậy ai đúng, ai sai? Sai sót hay sai xót mới đúng chính là? Câu trả lời có ngay sau đây

Sai sót hay Sai xót

Xin khẳng định Sai sót là từ đúng chính tả nhé

Sai nghĩa là Lõi lầm, khuyết điểm

Sót nghĩa là Còn sót lại, có ít

Sai sót là danh từ mang nghĩa chỉ Khuyết điểm, lỗi lầm không lớn thường do sơ suất

Ví dụ: Sai sót trong quản lý công việc; Khối lượng công việc nhiều nên không tránh khỏi sai sót; Ít ai tránh khỏi sai sót về các lỗi chính tả…

Còn Sai xót thì sao?

Xót có nghĩa là cảm giác đau, thương (đau xót, thương xót)

Sự kết hợp giữa Sai và Xót về mặt ngữ nghĩa là không hợp lý và bản thân từ này cũng không được định nghĩa trong từ điển Tiếng Việt. Từ Sai xót là hệ quả của việc nhầm lẫn trong phát âm và lỗi chính tả của mọi người.

Tóm lại: Sai sót là đúng chính tả

4.2/5 - (4 bình chọn)

Phân biệt Dàn với Giàn – Dàn giáo hay Giàn giáo mới đúng chính tả

Sát nhập hay Sáp nhập mới đúng chính tả