in

Sát nhập hay Sáp nhập mới đúng chính tả

Để diễn tả hành động “nhập” vào với nhau hay “gộp” vào với nhau làm một người ta sử dụng từ “sáp nhập” hoặc “sát nhập”. Đã có nhiều tranh cãi nổ ra xung quanh việc “sát nhập” hay “sáp nhập” mới đúng chính tả. Sau đây là giải đáp ngắn gọn về vấn đề này.

Sát nhập hay Sáp nhập

Khi tìm kiếm từ Sát nhập trên Google cho ra 146 triệu kết quả, còn tìm kiếm từ Sáp nhập cho ra 11,9 triệu kết quả. Rõ ràng các kết quả từ Sát nhập chiếm ưu thế về số lượng hơn hẳn so với Sáp nhập. Liệu rằng Sát nhập có phải là từ đúng?

Lấy từ điển Tiếng Việt xuất bản năm 2003 của GS Hoàng Phê Chủ biên làm chuẩn thì: Sáp nhập là từ Hán Việt được định nghĩa là gộp lại với nhau, hợp lại với nhau làm một.

Sáp có nghĩa là xen vào, lách vào, chêm vào

Nhập có nghĩa là hợp lại, gom lại, đưa vào

Ví dụ: Hà nội mở rộng bằng cách sáp nhập với Hà Tây; Công ty A sáp nhập với công ty B; Hàng loạt ngân hàng nhỏ bị mua hoặc sáp nhập…

Vậy còn Sát nhập thì sao?

Đây cũng là một từ Hán Việt

Sát nghĩa là Giết (thời nhà Trần các tướng sĩ khắc lên cánh tay 2 chữ Sát Thát nghĩa là giết giặc Nguyên)

Nhập nghĩa là hợp lại, gom lại, đưa vào

Vậy Sát kết hợp với Nhập sẽ mang nghĩa gì? Rõ ràng sự kết hợp này không có ý nghĩa gì cả. Thêm vào đó từ điển Tiếng Việt không hề có từ Sát nhập, đây chỉ là một lỗi chính tả mà thôi

Kết luận: Sáp nhập là từ đúng chính tả

Rate this post

Sai sót hay Sai xót mới đúng chính tả?

Sếp hay Xếp mới đúng chính tả?