in

Số nguyên tố – Số nguyên tố cùng nhau

Trong chương trình Toán học lớp 6, chúng ta đã được tiếp xúc với Số nguyên tố. Thời gian trôi qua có thể có bạn đã quên mất khái niệm này. Hôm nay, Wikiaz xin nhắc lại cho bạn Số nguyên tố là gì? Số nguyên tố cùng nhau là gì? Tính chất của số nguyên tố ra sao?

Số nguyên tố là gì?

Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ có 2 ước là 1 và chính nó. Nói cách khác Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Trường hợp đặc biệt: Số 0 và 1 không phải là Số nguyên tố

Dãy Số nguyên tố: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97…

Một vài tính chất thú vị về Số nguyên tố:

 • Số nguyên tố lớn nhất có 1 chữ số là 7
 • Số nguyên tố lớn nhất có 2 chữ số là 97
 • Số nguyên tố nhỏ nhất có 1 chữ số là 2
 • Số nguyên tố nhỏ nhất có 2 chữ số là 11
 • Số nguyên tố nhỏ nhất có 3 chữ số là 101
 • Tập hợp số nguyên tố là vô hạn: Chỉ có số nguyên tố nhỏ nhất là 2 nhưng không có số nguyên tố lớn nhất
 • 2 là số nguyên tố nhỏ nhất và cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất

Số nguyên tố cùng nhau là gì?

Hai số được gọi là số nguyên tố cùng nhau khi chúng có ước chung lớn nhất là 1.

Ví dụ:

 • 7 và 9 là số nguyên tố cùng nhau vì ước chung lớn nhất của chúng là 1
 • 6 và 9 không phải là số nguyên tố cùng nhau vì ước chung lớn nhất của chúng là 3

Số 1 là số nguyên tố cùng nhau với mọi số nguyên tố

Một vài cặp số nguyên tố cùng nhau như:

 • 5 và 9 là 2 số nguyên tố cùng nhau
 • 8 và 9 là 2 số nguyên tố cùng nhau
 • 9 và 11là 2 số nguyên tố cùng nhau
 • 11 và 15 là 2 số nguyên tố cùng nhau

Mong rằng bài viết giải đáp về Số nguyên tố và Số nguyên tố cùng nhau của Wikiaz đã giúp các bạn có được câu trả lời thỏa đáng.

3.5/5 - (6 bình chọn)

Surname, Given Name, Family Name là gì?

Fame là gì? Bú Fame – Hám Fame – Kiếm Fame