in

Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật?

Nói quang hợp quyết định tới năng suất của thực vật và cây trồng là do:

Quang hợp có vai trò quyết định năng suất của thực vật

Quang hợp là quá trình có ý nghĩa quan trọng  với sự sinh trưởng và phát triển của thực vật, cây trồng. Quá trình quang hợp sẽ tạo ra sản phẩm là là oxy và năng lượng hóa học dưới dạng Cacbohydrat cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của cây.

Ánh sáng + Co2 + H2O ⟶ Oxy + Năng lượng (dưới dạng Cacbohydrat)

Trong sản phẩm thu hoạch được phân tích người ta thấy rằng thành phần Cacbon (C) chiếm 45%, Oxy (O) chiếm 42% – 45%, Hydro (H) chiếm 6.5%, các nguyên tố khoáng chiếm 5 – 10%. Tổng 3 nguyên tố C, O, H chiếm tới 90 – 95% khối lượng chất khô tức là chiếm 90% – 95% sản phẩm thu hoạch. Mà C, O, H được tạo ra chính từ hoạt động quang hơp nên có thể nói rằng quang hợp quyết định 90% – 95% năng suất của thực vật và cây trồng.

Có thể bạn quan tâm: Tại sao lá cây có màu xanh lục?

Rate this post

Tại sao muốn giữ rau tươi phải thường xuyên vảy nước vào rau?

Tại sao Hà Nội & Tp. Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất?