in

Tại sao – Thế nào – Bao nhiêu trong tiếng Hàn là gì?

Đối với các bạn mới tiếp xúc với ngôn ngữ Hàn Quốc thì chắc hẳn sẽ băn khoăn với các từ tiếng Hàn thông dụng đơn giản như tại sao, thế nào, bao nhiêu. Cùng Wikiaz.net tìm hiểu trong bài viết sau.

Tại sao, thế nào, bao nhiêu trong tiếng Hàn là gì?

1. Tại sao tiếng Hà là 왜 [wae]

왜 전화했어요? [wae jeon-hwa-hae-sseo-yo?] =Tại sao (bạn đã) gọi điện thoại?

(전화하다 = to call)

왜 안 왔어요? [wae an wa-sseo-yo?] = Tại sao (bạn đã) không đến?

(오다 = to come)

2. Thế nào/Như thế nào tiếng Hàn là 어떻게 [eo-tteo-ke]

어떻게 찾았어요? [eo-tteo-ke cha-ja-sseo-yo?] = (Làm) thế nào mà (bạn) đã tìm thấy nó (Đã tìm thấy nó như thế nào)

(찾다 = Tìm / Tìm kiếm)

어떻게 왔어요? [eo-tteo-ke wa-sseo-yo?] = (Làm) thế nào (để) đến đây? (Đã đến đây như thế nào?)

(오다 = đến)

3. Bao nhiêu (tiền) tiếng Hàn là 얼마 [eol-ma]

얼마예요? [eol-ma-ye-yo?] = Bao nhiêu tiền?

얼마 냈어요? [eol-ma nae-sseo-yo?] = Bạn đã trả bao nhiêu tiền?

(내다 = Trả tiền)

4. (Nhanh, chậm, to, bé… ) Thế nào? tiếng Hàn là 얼마나 + tính từ/trạng từ

 얼마나 자주 와요? [eol-ma-na ja-ju wa-yo?] = Thường thì bao lâu (lại) đến (đây)?

(자주 = Thường)

얼마나 커요? [eol-ma-na keo-yo?] = Nó lớn thế nào?

(크다 = lớn / to)

얼마나 무거워요? [eol-ma-na mu-geo-wo-yo?] = Nó nặng thế nào?

(무겁다 = Nặng)

5. Các từ vựng để hỏi trong tiếng Hàn

Cái gì tiếng Hàn là 무엇 /mù-ót/

Ở đâu tiếng Hàn là 어디 /o-đi/

Là ai tiếng Hàn là 누구/nu-gu/ (누가 = 누구가 )

Khi nào tiếng Hàn là 언제 /on-chê/

Tại sao tiếng Hàn là  왜 /wê/

Như thế nào tiếng Hàn là 어떻게 /o-tto-kê/

Nào tiếng Hàn là 어느 /ò-nư/

Rate this post

25+ Kiểu tóc đẹp nhất của David Beckham

Tại sao Dubai lại giàu có như vậy?