in

Cách xác định tâm đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác

Khái niệm và cách xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác, ngoại tiếp tam giác sẽ được chia sẻ chi tiết trong bài viết sau.

Tâm đường tròn nội tiếp tam giác

Khái niệm

Đường tròn nội tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với cả 3 cạnh của tam giác đó (khi đó tam giác được gọi là tam giác ngoại tiếp của đường tròn)

Cách xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác

Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của 3 đường phân giác trong tam giác (đường phân giác của một góc là đường chia góc đó thành 2 góc bằng nhau)

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Khái niệm

Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua cả 3 đỉnh của tam giác (khi đó tam giác được gọi là tam giác nội tiếp của đường tròn)

Cách xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm 3 đường trung trực ứng với 3 cạnh tam giác đó (Đường trung trực của cạnh AB là đường thằng đi qua trung điểm và vuông góc với cạnh AB. Mọi điểm nằm trên đường trung trực đều cách đều 2 điểm A & B)

  • Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao 3 đường phân giác trong
  • Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao 3 đường trung trực của 3 cạnh
Rate this post

BRB là gì? BRB viết tắt của từ gì trên facebook?

Bro là gì? Bro viết tắt của từ gì mà hay được dùng trên Facebook