in

TBA là gì, viết tắt của từ gì?

Tùy vào lĩnh vực khác nhau mà TBA có nghĩa khác nhau. Vậy TBA là gì?

TBA = To be Announced: Sẽ thông báo/Sẽ công bố

TBA = To be Arranged: Chờ sắp xếp

TBA = To be Agreed: Chờ để được đồng ý

TBA = To be Advised: Chờ thông báo

Rate this post

YOLO là gì? Tuổi trẻ hãy YOLO đi

Kajima là gì? Ý nghĩa của Kajima? Hiểu thấu nỗi đau thất tình