in

TBD là gì? Giải nghĩa từ TBD

TBD là viết tắt của nhiều từ khác nhau, tùy vào lĩnh vực mà TBD mang nghĩa khác nhau. Vậy TBD là gì? Trong bài viết này, Wikiaz xin liệt kê các nghĩa phổ biến nhất của TBD.

TBD là gì?

TBD = To be determined: Cần được xác định

TBD = To be defined: Được định nghĩa/Cần được định nghĩa

TBD = To be delivered: Bàn giao/Được bàn giao

TBD = To be designed: Được thiết kế

TBD = To be documented: Được ghi nhận/ghi chép

TBD = To be discussed: Sẽ được thảo luận

TBD = To be declared: Được tuyên bố/Được khai báo

TBD = To be derived: Được dẫn xuất/Có nguồn gốc

TBD = To be dated: Được đóng dấu

TBD = To be developed: Được phát triển

TBD = To be decided: Được quyết định

TBD = To be done: Đã làm xong

TBD là gì? Giải nghĩa từ TBD
5 (1) vote
Loading...

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading…

0

Comments

0 comments

RIP là gì? Ý nghĩa đầy đủ và nguồn gốc của R.I.P

YOLO là gì? Tuổi trẻ hãy YOLO đi