in

Trải hay Trãi? Trải qua hay Trãi qua mới đúng chính tả?

Có người sử dụng từ “trải qua”, người khác lại dùng “trãi qua”. Vậy rút cuộc Trải qua hay Trãi qua mới là đúng chính tả? Sau đây là giải đáp ngắn gọn.

Trải qua hay Trãi qua

Xin khẳng định Trải qua là từng đúng chính tả nhé. Sau đây là lý giải:

Trong từ điển Tiếng Việt xuất bản năm 2003 do GS Hoàng Phê Chủ biên, ở trang 1020 từ “Trải qua” được định nghĩa là Đã từng qua, từng biết, từng trải nghiệm (Trải qua thử thách; Trải qua một cuộc tình)

Vậy còn từ “Trãi qua” thì sao?

“Trãi qua” là cách phát âm không chính xác của từ “Trải qua”. Ta thường gặp cách phát âm này ở khu vực miền Trung.

Kết luận: Trải qua là từ đúng chính tả nhé

4.7/5 - (56 bình chọn)

Tham quan hay Thăm quan mới mới đúng chính tả?

Trêu hay Chêu? Trêu chọc hay Chêu trọc? Trêu đùa hay Chêu đùa