in

Trọng tâm – Trực tâm – Tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác là gì

Trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là những khái niệm quen thuộc trong bộ môn hình học. Trong bài viết này, Wikiaz sẽ giúp bạn phân biệt rõ và xác định đúng cách 4 khái niệm trên nhé.

Trọng tâm là gì?

Trọng tâm của tam giác là giao điểm của 3 đường trung tuyến tam giác đó

Đường trung tuyến là đường thẳng nối đỉnh của tam giác với trung điểm của cạnh đối diện. Mỗi tam giác có 3 đường trung tuyến, 3 đường trung tuyến cắt nhau tại một điểm đó là trọng tâm tam giác.

Trực tâm là gì?

Trực tâm của tam giác là giao điểm 3 đường cao của tam giác đó

Đường cao tam giác là đường vuông góc nối từ đỉnh tới cạnh đối diện của tam giác đó. Mỗi tam giác có 3 đường cao tương ứng với 3 đỉnh và cạnh đối diện

Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là gì?

Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm 3 đường phân giác trong tam giác đó

Đường phân giác của 1 góc là đường chia góc đó thành 2 góc bằng nhau. Mỗi tam giác có 3 đường phân giác trong ứng với 3 góc.

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là gì?

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của 3 đường trung trực của 3 cạnh tam giác đó (có thể là giao 2 đường trung trực)

Đường trung trực của cạnh tam giác là đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc với cạnh tại trung điểm đó. Mỗi tam giác có 3 đường trung trực tương ứng với 3 cạnh.

4.8/5 - (254 bình chọn)

TBH là gì? Hàng TBH là gì?

Kimochi là gì?